Ökat antal arbetssökande logistiker – kan bero på att fler byter jobb

Ny Teknik har, med hjälp av Arbetsförmedlingen, kartlagt arbetsmarknaden för ingenjörer. Trots att det finns något fler arbetssökande 2019 än 2018, så ser denna mycket ljus ut, och den något ökade arbetslösheten kan beror på en ökad rörlighet – fler byter jobb – som bland ingenjörerna är störst inom logistik och produktionsplanering.

Arbetslösheten bland ingenjörer ökade något under förra året visar statistik från Arbetsförmedlingen som tidningen Ny Teknik tagit del av. Men ingenjörer är – och väntas förbli − ett bristyrke.

Under december 2019 var drygt 6 200 personer inom gruppen ingenjörsyrken och tekniker inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det innebär en ökning med tolv procent jämfört med samma månad 2018. Men ökningen sker från en mycket låg nivå. Av samtliga arbetslösa i Sverige utgör gruppen bara 1,6 procent.

Att fler nu söker jobb kan beror på tillfälligheter eller ökad rörlighet, menar Jens Sandahl, analytiker på Arbetsförmedlingen.

– Ökad rörlighet på arbetsmarknaden kan vara något positivt, och tittar man tre månader framåt kommer ganska många av de 6246 arbetslösa inte längre vara inskrivna hos oss, säger han till Ny teknik.

Bland gruppen civilingenjörer finns den största ökningen av arbetssökande inom logistik och produktionsplanering, visar statistiken som Arbetsförmedlingen tagit fram för Ny Teknik. Här är också glappet mellan antalet arbetssökande och anmälda lediga jobb något större än tidigare år.