OKQ8 satsar på vätgas i nytt samarbete

Drivmedelsbolaget OKQ8 inleder ett samarbete med vätgasföretaget Everfuel för att utveckla den svenska vätgasmarknaden. Målet är att möjliggöra ett vätgasnätverk hos bolaget de kommande åren och att öppna tio stationer till 2024.

De båda bolagen ser samarbetet som en viktig del i att öka tillgången på grön vätgas som bränsle, något som skulle bidra till ett samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

– Vi vill hjälpa våra kunder ställa om och vätgas är ett spännande alternativ för framtiden och ett viktigt steg för att Sverige ska kunna nå uppsatta klimatmål. Vi behöver starka partnerskap för att möjliggöra utvecklingen av vätgasmarknaden i Sverige och Everfuel har gedigen kunskap och erfarenhet inom området, kommenterar Karin Hellgren, kommunikationschef på OKQ8.

I ett första steg siktar de på att öppna tio vätgastankställen på befintliga OKQ8-stationer senast 2024. Exakt var de ska placeras är i dagsläget inte bestämt men de primära förslagen är Malmö, Trelleborg, Stockholm och Göteborg samt stationer där emellan. Vätgasnätverket kommer i början fokusera på tyngre fordon och stadsnära transporter, men även vara öppna för passagerarfordon. Everfuel kommer ansvara för driften av vätgasstationerna och försörjningen av grön vätgas.

– Vi behöver starka partners som OKQ8 för att driva omställningen till en utsläppsfri mobilitet. Deras ledande position i Sverige med ett omfattande servicestationsnätverk kompletterar vår expertis inom säker och effektiv produktion, distribution och tankning av grön vätgas till slutanvändare, kommenterar Jacob Krogsgaard, vd för Everfuel.

Företagen hoppas att satsningen blir startskottet för vätgas i Sverige och ger fler kunder en möjlighet att ställa om till klimatsmartare drivmedelslösningar. Planen är att utveckla fler stationer i dialog med kunder och att dessa ska öppnas allteftersom möjlighet ges.