OLW går över till fossilfria potatistransporter

Snackstillverkaren OLW transporterar 550 ton potatis från lagret i skånska Nöbbelöv till chipsfabriken i värmländska Filipstad varje vecka. Transporterna körs sedan 1 mars med fossilfri diesel vilket innebär en årlig sänkning av fossilbaserade koldioxidutsläpp på 291 ton.

Orkla Confectionery & Snacks, ägare av OLW, har skrivit på DLFs “Transportinitiativet 2025” som innebär att samtliga inrikestransporter ska vara fossilfria senast år 2025. Ett av snackstillverkarens största transportinköp är just transporten av potatis från Nöbbelöv till Filipstad. De transporterna blir nu fossilfria.

– En tredjedel av de nationella utsläppen av växthusgaser kommer från inrikes transporter. Det känns bra att göra skillnad inom ett område som får stor effekt, kommenterar Magnus Forsling, chef Varuförsörjning & Logistik på Orkla Confectionery & Snacks Sverige.

Det är tillsammans med transportföretaget Akka Frakt som företaget nu gått över till fossilfri diesel i samtliga transporter. Det innebär en årlig sänkning av fossilbaserade koldioxidutsläpp på 291 ton, eller 91 procent, jämfört med tidigare.

– Det här är ett stort kliv i vår färdplan mot en helt fossilfri chipsfabrik. Genom att byta drivmedel till HVO100 har vi gjort en koldioxidbesparing på 91 procent, kommenterar Magnus Forsling.