Om Dagens Logistik

Dagens Logistik med sajten dagenslogistik.se är Sveriges nya tidning för logistikbranschen. Tidningen ägs, görs och drivs av Hilda Hultén och Klara Eriksson, två av Sveriges vassaste och nördigaste logistikjournalister.

På dagenslogistik.se kommer vi publicera nyheter för logistikbranschen på daglig basis. Sajten är under utveckling och påfyllnad, och vår målsättning är att göra den alltmer användarvänlig och matnyttig eftersom. 

Tidningen Dagens Logistik kommer att vara medlemstidning för Logistikföreningen PLAN och komma ut med fyra utgåvor per år. Det första numret kan du läsa här, på temat e-handelslogistik. I Dagens Logistik nummer 2 blir det tema Krislogistik – i vid mening. Hur påverkas logistiken av pandemin och vad sker framöver? Vi kommer även publicera vår populära TPL-kartläggning. Sveriges nya storhamn Stockholm öppnar portarna i Sommar, liksom Gävles nya containerterminal – med fördubblad kapacitet. Missa inte att synas i det!

Hämta en PDF med vår Annonsinformation och utgivningsplan. Get Media information in English (pdf).