Ombud lägger vantarna på tulltilläggen

Efter Tullverkets ändrade praxis om tulltillägg förra året, har transportörer och speditörer nu möjlighet att begära tillbaka pengar. Gör man inte det riskerar de att brinna inne, eller stanna hos tullombuden. 

– Jag har sett exempel på där ombud själva gjort omprövningarna och fått tillbaka pengarna från Tullverket, utan att ens kontakta transportören som betalat dem, berättar Patrik Andreasson, vd på Tullkompetens.

I augusti 2020 ändrade Tullverket, efter flera fällande domar i Kammarrätten, sin praxis för de straffavgifter, eller “tulltillägg” som man tagit ut vid oavslutade transiteringar, något Dagens Logistik rapporterat om tidigare.

Frågan handlar, i många fall, om att slarv eller okunskap från chaufförernas sida har straffats med tulltillägg, en slags straffavgifter, vid så kallade “oavslutade transiteringar”. 

– Transitering är komplicerat och tidigare fanns det en avdelning på Tullverket som man kunde ringa till och som hjälpte till att avsluta transiteringar manuellt, i fall det blivit fel någonstans, berättar tullkonsulten Patrik Andreasson.

Men sedan minst 5 år tillbaka, så har Tullverket i stort sett notoriskt belastat tull, moms och tulltillägg på avgifterna så fort en transitering inte har avslutats på rätt sätt och inom tidsramen, menar Patrik Andreasson. 

Patrik Andreasson är vd på Tullkompetens, som bland annat hjälper till med omprövningar. Foto: Tullkompetens

– Det är väldigt många transportörer som under många år felaktigt belastats med tulltillägg.

Eftersom tulltillägget är på 20 procent av den beräknade tullen och momsen på varuvärdet, så handlar det om väldigt stora pengar, och många drabbade företag.

Det handlar om väldigt stora pengar, och många drabbade företag

Transportörerna har tagit smällen

Att begära ut tulltillägg på oavslutade transiteringar är dock fel, det slog Kammarrätten fast i flera domar under 2020, och sedan i höstas när Tullverket ändrade praxis är det möjligt för transportföretag som drabbats av straffavgifter de senaste tre åren att ansöka om att få tillbaka sina pengar.

– Det är jättebra att tullpraxis ändrades i höstas. Det minskar de ekonomiska riskerna för transportföretagen, som ofta har minst kunskap om reglerna och även sämst marginaler, men som är de som fått ta smällen, säger Patrik Andreasson.

– Medan Tullverket fått in extra pengar, tullombuden debiterat transportörerna för tilläggen, och transportörerna ändå fått sitt gods, har det varit transportörerna som suttit med svarte petter.

Enligt Patrik Andreasson är det många transportörer som fortfarande inte vet om att de har möjlighet att begära tillbaka sina felaktiga tulltillägg.

– Mitt råd till alla transportörer är att gå igenom sina tullkostnader se senaste åren, och begära tillbaka pengarna. Antingen på egen hand eller med hjälp av en tullkonsult.

Risk att stanna hos ombuden

Patrik Andreasson har den senaste tiden sett exempel på där tullombud själva gjort omprövningarna och fått tillbaka pengarna från Tullverket, utan att kontakta transportören som faktiskt är de som fått betala.

– Det är ombud som ursprungligen startat upp dessa transiteringar för speditörers och transportörers räkning, och när transiteringarna inte blivit avslutade och Tullverket debiterat ut avgifter och tulltillägg, så har de helt riktigt belastat sina kunder dessa avgifter. Nu, när man har möjlighet att få tillbaka pengarna så har en del ombud fått det, men utan att kontakta sina kunder, och i stället behållit pengarna själva.

Han hoppas att fler transportörer nu får reda på möjligheten de har att begära tillbaka sina pengar.

– Det är viktigt att inte vänta med omprövningarna, då det efter tre år blir krångligare att få tillbaka de här felaktigt debiterade straffavgifterna. Vi måste också se till att så mycket som möjligt av pengarna hittar tillbaka till transportörerna, och inte felaktigt riskerar att fastna i tullombudens i många fall redan stinna fickor.

Vi måste se till att pengarna hittar tillbaka till transportörerna, och inte felaktigt riskerar att fastna i tullombudens i många fall redan stinna fickor.

Av Hilda Hultén