Omorganisation på Infranord

För att öka Infranords framtida marknadspotential initierar bolaget från och med den 1 april en delvis ny organisation.

Den viktigaste förändringen är att antalet regioner minskas från fyra till tre; Nord, Mitt och Syd. Eva Axelsson blir regionchef för Nord, Johan Andersson blir regionchef för Mitt och Jörgen Jumark blir regionchef för Syd.

Vidare tillträder Mansour Ahadi rollen som chef för Infranord Maskin. I samband med förändringen flyttas även enheten Components till Infranord Maskin vilket medför att hela Industriaffären är samlad i en enhet. Anders Nygårds, tidigare chef Infranord Maskin, kommer framledes att stärka region Mitt.