Örebro gör plats för fraktdrönare och stärker sitt logistikkluster

De flesta känner säkert igen ordet intermodalitet, ordet som beskriver hur gods passerar flera transportslag. I Örebroregionen anser man inte att det räcker att erbjuda goda möjligheter till intermodalitet, utan satsar istället på vad de kallar supermodalitet. “Vi lägger till akademi och kompetens till varans väg fram till kunden”, säger Victor Sunnliden, investeringsansvarig på Business Region Örebro.

Inlägget är en betald annons från Business Region Örebro

– Akademin är en viktig funktion i jakten på de effektivitetstapp som uppstår då varorna byter transportslag och nu kastar vi även in AI och ett femte transportslag in i mixen, fortsätter han.

I Örebroregionen finns Sveriges demografiska mittpunkt vilket ger en unik möjlighet att nå mer än 70 % av Sveriges invånare samt Oslo inom en radie av 30 mil. Det fördelaktiga geografiska läget möjliggör hög leveransservice över hela Norden.

Här möts europaväg, riksväg, järnväg, flyg, hamn och akademi i ett unikt kluster för logistik. I regionen kan bolag enkelt få tillgång till samtliga transportslag och kunnande kring supply chain och hantering av gods. Intermodalitet är således en viktig funktion då de allra flesta varor reser via två eller fler transportslag. Här finns alla funktioner man behöver för att hantera sin supply chain så hållbart och effektivt som möjligt.

Skapar förutsättningar för drönartransporter

Region Örebro Län har tagit steget att bli fullvärdiga medlemmar i ”Urban Air Mobility Initiative”. Det innebär att man nu tar ställning för att regioner och kommuner ska ha planeringsansvar för infrastrukturen i det undre luftrummet och för att skapa förutsättningar för aktörer att verka på en kommersiell marknad.

 Idag sker den kommersiella drönartrafiken i ganska liten skala och en av utmaningarna är regulatorisk då trafiken sker i det undre luftrummet och påverkar därmed stadsbilden. De flesta projekt som pågår just nu är därav testbäddar eller olika försöksprojekt.

– Det här är ett av flera planerade steg som ska främja kommersialisering av drönare. Vi är glada över att regionen går framåt med detta, säger Victor Sunnliden.

Samverkansavtal med Dronamics

Örebro flygplats har ett samverkansavtal med företaget Dronamics, som nyligen blev en av de första fraktdrönarna att få licens för flyg i Europa. ”The Black Swan” är en fraktdrönare som kan bära upp till 350kg över en sträcka om 250 mil.

Avtalet innebär att Örebro flygplats nu ingår i det nätverk av flygplatser runtom Europa som Dronamics avser använda för frakt. Genom Örebroregionens egen arbetsgrupp där även Örebro universitetet medverkar skapas nu förutsättningar att ligga längst fram inom hanteringen av autonoma flyg, drönare och eVTOL.

–  För oss på Örebro flygplats är det här en naturlig utveckling av vårt redan starka frakterbjudande. Vi är i dag en av Nordens bästa fraktflygplatser och har för avsikt att vara så även om 10 år, säger Mikael Smedberg, VD på Örebro flygplats.

– Det finns ännu ett antal utmaningar i det här arbetet och att då få en så kraftfull spelare som Dronamics med flera i vårt lag hjälper de oss att blir än mer tydliga med att det är just kommersialiseringen som vi är starka på. Alla som har en fungerande tjänst är av intresse för oss, avslutar Victor Sunnliden.

Läs mer hos Business Region Örebro (https://businessregionorebro.se/ )