Orio byter namn till Hedin Parts and Logistics

Reservdelsdistributören och logistikföretaget Orio, sprunget ur Saabs gamla reservdelsbolag, förvärvades tidigare i år av Hedin Mobility Group. Nu byter bolaget namn till Hedin Parts and Logistics inför en expansion i både Sverige och Europa.

När Saab gick i konkurs hamnade företagets reservdelsbolag, Saab Automobile Parts, i statlig ägo. Under 2013 bytte bolaget namn till Orio i en satsning på att bredda verksamheten till att tillhandahålla reservdelar även till andra bilmärken. Under senare år har de även satsat på TPL, bland annat med sitt 70 000 kvm stora lager i Nyköping och utveckling av vad de kallar Nyköpings Logistikpark, ett stort markområde på Arnö där lagret ligger.

I somras köpte Hedin Mobility Group upp samtliga aktier i bolaget, som nu byter namn till Hedin Parts and Logistics. Bolaget är centrum i den nya ägarkoncernens distributionsverksamhet av reservdelar, som växer såväl i Sverige som ute i Europa.

– Hedin Mobility Group expanderar snabbt i Europa och vi tar nu nästa steg i att växa koncernens verksamhet. Med Hedin Parts and Logistics kommer vi att bygga en reservdelsdistributionsverksamhet för hela den europeiska marknaden som kommer skapa mervärde genom hela värdekedjan. De fordonstillverkare och varumärken vi arbetar med kommer därmed att få en ännu starkare europeisk partner i oss, kommenterar Anders Hedin, grundare och vd för Hedin Mobility Group.

Hedin Mobility Group är idag importör, distributör och/eller återförsäljare av över fyrtio varumärken över hela Europa. Reservdelsdistributionen till koncernen egna och externa återförsäljare kommer nu samlas i det tidigare Orio. Nya produktgrupper ska också komma till.

– Reservdelsdistributionen är en kritisk del av värdekedjan för verkstäder och slutkunder. Vi bygger vidare på svensk industrihistoria och den infrastruktur, kompetens och kapacitet som ärvts från Saab till Orio och vidare till Hedin Parts and Logistics, för att bli en ledande europeisk distributör av reservdelar och tillbehör. Detta kommer att gynna Hedin Mobility Groups partners, återförsäljare och slutkunder och medföra investeringar och nya arbetstillfällen i Sverige, Europa och utanför, kommenterar Nicholas Tengelin, vd för Hedin Parts and Logistics.

Bolagets Saab-verksamhet kommer inte påverkas av förändringarna, utan bolaget fortsätter vara exklusiv leverantör av original reservdelar till Saab-bilar.