Orkla, Gasum och Volvo och GDL i biogassamarbete

Orkla, Gasum och Volvo Lastvagnar startar en testperiod där Orklas transportsamarbetspartner GDL ska köra transporterna på flytande biogas mellan Orklas lager i Helsingborg och Fågelmara i Blekinge.

Orkla har valt Volvo Lastvagnar och Gasum som partners i en 2-månaders testperiod där transportsamarbetspartnern GDL ska köra transporterna på flytande biogas mellan Orklas lager i Helsingborg och Felix ketchup- och dressinganläggning i Fågelmara, Blekinge.

– Vi gläder oss att aktörer som Orkla går i bräschen för hållbara transporter. Med flytande gas finns det finns stor potential att minska utsläppen inom transportsektorn, säger Mikael Antonsson, Director Traffic, Sweden på Gasum, i ett pressmeddelande.

Till 2025 är Orklas målsättning att alla inrikestransporter i Sverige ska vara fossilfria. För att nå dit kommer kraven i framtida transportupphandlingar öka, och gas ses som ett alternativ.

– Testperioden är både ett sätt för oss att öka kunskapen om gas som fordonsbränsle både internt och hos våra transportörer och att tillsammans skapa förändring för att minska utsläppen i transportsektorn. Vi vill påverka våra transportörer till mer hållbara val och vi ser att vi måste göra detta tillsammans. För att det ska fungera krävs att åkerierna byter bil och att vi som transportköpare väljer alternativa bränslen, samt att det finns tankstationer att tillgå, säger Emelie Zakrisson, Category Manager Energy, Orkla.

Gasums satsar på ett nordiskt stationsnät för flytande biogas med totalt 50 stationer till början av 2020-talet, varav en skall vara placerad i Helsingborg.

Biogas utvinns av organiskt avfall och i tillverkningsprocessen bildas även ekologisk biogödsel, vilket bidrar till en cirkulär ekonomi. Genom att använda biogas istället för fossil diesel minskar utsläppen av CO2 med upp till 90%.

– För GDL är denna testperiod en spännande fortsättning på övergången till fossilfria alternativ. Vi utökar vår flotta med gasbilar och får ännu fler mils erfarenhet av för- och nackdelar med de olika teknikval som är tillgängliga idag. Vi sätter också stort värde på de konstruktiva och kunniga samarbetspartners som vi arbetar med i projektet, kommenterar Anders Wendelius, affärsområdeschef på GDL.  

Volvo Lastvagnars gaslastbilar kan drivas av flytande biogas. Förhoppningen i testet är att de samarbetsparters som är med i testet ser att gaslastbilar både sänker drivmedelskostnader och utsläppen utan att göra negativ påverkan på prestanda.

– Våra Volvo FH LNG-lastbilar ger möjligheten här och nu i dag att sänka miljöpåverkan. Med flytande biogas i tanken blir transporterna fossilfria, samtidigt som prestandan är oförändrad för våra tunga fordon, plus att bränsleekonomin ser riktigt positiv ut, kommenterar Stefan Strand, vd Volvo Lastvagnar Sverige.