Orkla lägger kexlager hos Frode i Eskilstuna

Orkla beslutade 2018 att samla sin kex-.och kakproduktion i Riga, och lägga ned Göteborgskex-fabriken i Kungälv. Nu flyttar man även centrallagret för kex och kakor från Kungälv till Eskilstuna och Frode Laursens 40 000 kvm stora TPL-lager. Inflyttning planeras till 2022.

2018 beslutade livsmedelsproducenten Orkla, som äger Göteborgskex med varumärken som Ballerina, Brago och Mariekex, att lägga ner sin kexproduktion i Kungälv och istället samla all produktion av kex och kakor i en ny, modern och hållbar, fabrik i Riga på 30 000 kvm, där man sedan tidigare haft produktion.

Göteborgskex produktionsanläggning i Kungälv. Foto Alicia Fagerving/Wikipedia

– Den verksamhet vi har i Kungälv var förenad med utmaningar, med älven på ena sidan och ett bostadsområde på andra sidan – det var svårt att kunna utveckla verksamheten, och fabriken behövde dessutom renoveras. Vi började titta på olika platser och valet föll på Riga, där vi redan har kompetens och produktion. Genom att bygga en helt ny och modern fabrik får vi en helt annan standard vad gäller hållbarhet, innovation och effektivitet. Vi bygger även en ny chokladfabrik i anslutning, berättar Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör på Orkla.  

Nu meddelar Orkla att även centrallagret för kex och kakor flyttas från Kungälv, där man haft ett lager i egen regi på 12 000 kvm, till Eskilstuna och danska TPL-aktören Frode Laursens 40 000 kvm stora logistikcenter – som just nu byggs av LC.

Mot logistikmeckat Eskilstuna

Cecilia Gannedahl. Foto Orkla.

“Mälardalen är centrum för dagligvaruhandeln i Sverige och en optimal geografisk plats för lager och distribution till svenska kunder.” skriver Orkla.

– För de stora kunder som hämtar hos oss blir det mycket närmare, exempelvis bygger Coop sitt lager i närheten, säger Cecilia Gannedahl, som påpekar att hållbarhet är ett ledord i valet av TPL-aktör, läge och i framtida transportlösningar.

– Frode Laursen är starka på den nordiska marknaden och ligger långt fram inom hållbarhet, och läget gör att transporterna blir kortare. Vi kommer även försöka hitta hållbaraste möjliga transportlösning för inleveranser från Riga, säger Cecilia Gannedahl.

Frode Laursen utnämndes nyligen till årets Transportföretag i Danmark för sin gröna omställning, och det nya lagret ska enligt bolaget bli ”ett riktmärke för hållbar produktion och drift”. Lagret ska exempelvis byggas med fokus på hållbara material och drivas helt och hållet med förnyelsebar energi.

– Vi gläder oss mycket åt uppdraget tillsammans med Orkla där jag tror vår starka förankring i Norden tillsammans med vårt fokus på kvalitet och hållbarhet var avgörande för att vinna uppdraget, kommenterar Thomas Corneliussen, som i april ersatte Torkil Andersen som vd för Frode Laursen.

Stora expansionsmöjligheter

Frode Laursen köpte de första 40 000 kvm mark i Eskilstuna redan år 2016 och kompletterade 2020 med ytterligare 135 000 kvm mark. Tomten har en byggrätt på 60 procent av markytan, vilket innebär att Frode Laursen kan bygga maximalt omkring 105 000 kvm lager på marken. Orkla kommer att utnyttja omkring 40 procent av lagret, d v s 16 000 kvm, och får därmed en ökad kapacitet jämfört med tidigare.

I Kungälv påbörjas avvecklingen av kexproduktionen under 2022 och tomten planläggs för att bli en ny stadsdel med bostäder, rekreation och service. Målsättningen är att flytta all distribution av kex och kakor till svenska kunder från Kungälv till Eskilstuna under andra kvartalet 2022.

Av Klara Eriksson