Oro för hämmad elomställning

I ett inspel till Energimyndigheten och Trafikverket ger REEL sin syn på hur omställningen till elektrifierade tunga transporter ska stöttas, där inköpsstöd pekas ut som avgörande. Att regeringen vill slopa reduktionsplikten oroar dock branschen: “Ett sådant beslut skulle påverka omställningen negativt” säger Andreas Josefsson på REEL.

REEL (Regional Electrified Logistics) är ett nationellt initiativ där omkring 45 svenska aktörer, med allt från transportköpare och åkerier till elnätbolag, och tillverkare av fordon och laddutrustning har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga regionala transporter. I ett yttrande till Energimyndigheten och Trafikverket har REEL nu gett synpunkter på vilka styrmedel och stöd som behövs för att stötta omställningen till elektrifierade transporter. 

Hanna Melander. Foto DB Schenker

– Inom näringslivet finns det ett helt fantastiskt engagemang för klimatomställningen. Det finns många modiga företag som vågar leda vägen och nu behöver vi se samma mod hos regeringen, säger Hanna Melander, hållbarhetschef på DB Schenker som är med i REEL och medförfattare till inspelet.

Inköpsstöden avgörande

REEL delfinansieras av Vinnova, Trafikverket och Energimyndigheten genom programmet Fordonstrategisk Forskning och Innovation (FFI). Underlaget som nätverket tagit fram ska ligga till grund för den handlingsplan för laddinfrastruktur som Trafikverket och Energimyndigheten arbetar med. I inspelet till handlingsplanen listar REEL åtta prioriterade punkter, och särskilt lyfts inköpsstöd för exempelvis laddinfrastruktur vid depåer, logistikterminaler och godsmottagningspunkter samt fordon fram som en viktig åtgärd för att underlätta omställningen.

Emilia Käck. Foto Scania

– För att transportsektorn ska lyckas ställa om kommer det behövas långsiktiga styrmedel, inte minst för utbyggnad av laddinfrastruktur som blir en viktig grundförutsättning för elektrifieringen, säger Emilia Käck, public affairs manager för elektrifiering på Scania, som deltar i REEL.

Tittar man på livscykelkostnaden för eldrift kontra traditionella bränslen så finns det fortfarande en diskrepans i totalkostnad, betonar Andreas Josefsson, projektansvarig för REEL på Closer. 

– Totalkostnaden för elektrifierad citydistribution är fortfarande 15-25 procent dyrare än konventionell distribution, och 10–15 procent högre för regional distribution. Det är alltså viktigt att de statliga stöden kvarstår ytterligare några år, säger Andreas Josefsson.

Oro för slopad reduktionsplikt

REEL har också tittat på hur andra länder stöttar elektrifieringen av tunga transporter.

– Jämfört med många andra länder som satsar inom elektrifiering så ger Sverige relativt lite stöd. Tyskland ger till exempel nästan 2,5 gånger så mycket kanaliserade stöd per rullande fordon de närmaste åren än vad Sverige annonserat att göra, för att ställa om flottan.

Andreas Josefsson. Foto Closer

Tyskland ger nästan 2,5 gånger så mycket stöd per rullande fordon än Sverige

Andra åtgärder som pekas ut som viktiga är att anpassa regelverk för bland annat kör och vilotider, exempelvis så  att laddning kan ske under chaufförens vilotid. Även incitament som att introducera emissionsfria zoner och att kommuner och godsmottagare ökar möjligheter för nattleveranser skulle gynna elektrifieringen, liksom en differentierad avgift om kilometerskatt införs, så att totalekonomin för emissionsfriafordon förbättras.

Att den nya regeringen annonserat att de bland annat tänker slopa reduktionsplikten för att sänka dieselpriset på sikt, oroar också branschen, menar Andreas Josefsson.

– Ett sådant beslut skulle innebära att deltat mellan el och dieseldrift blir ännu större, vilket skulle påverka omställningen negativt. Besluten från staten behöver gynna omställningen, inte hämma den. 

Av Hilda Hultén