Oscar Hyléen ny vd för Sveriges Åkeriföretag

Styrelsen för branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag utser Oscar Hyléen till ny vd. Oscar tillträder den 1 maj och kommer då lägga stort fokus på hållbar omställning, teknisk förändring och kompetensförsörjning.

– Det är med glädje jag välkomnar Oscar till uppdraget som vd i Sveriges Åkeriföretag. Han har gedigen erfarenhet som företagsledare och en lång bakgrund inom kommunikation och opinionsbildning från stora svenska företag och marknadsledande rådgivare. Han har verkat i ett flertal olika näringslivssektorer inklusive logistikbranschen och e-handeln. Det gör honom synnerligen väl lämpad att leda vår verksamhet, kommenterar Mikael Nilsson, styrelseordförande i Sveriges Åkeriföretag.

Oscar Hyléen kommer närmast från rollen som vice vd och COO på Nstart och har tidigare varit vice vd för Postnord. Han tillträder sin nya roll som vd för Sveriges Åkeriföretag den 1 maj 2024 och får då ansvar för att utveckla organisationen och leda branschen med fokus på hållbar omställning, teknisk förändring, affärsutveckling och kompetensförsörjning.

– Tusentals åkeriföretag ser dagligen till att vi har fungerande leveranser. Branschen påverkas av snabb teknisk utveckling och spelar en nyckelroll i energiomställningen. Att åkerinäringen har rätt förutsättningar för att möta och dra nytta av förändringarna är centralt för näringslivet, tillväxten och samhället i stort. Jag är hedrad och glad över förtroendet att leda en av Sveriges största näringar in i framtiden och känner ett stort engagemang för uppdraget, kommenterar Oscar Nyléen, tillträdande vd för Sveriges Åkeriföretag.