Oscar Properties förvärvar 16 fastigheter av Castellum

Fastighetsbolaget Oscar Properties, med fokus på förvaltning och projektutveckling, förvärvar en fastighetsportfölj för ca 1,75 miljarder kronor från Castellum – som blir ny storägare i Oscar Properties.

Fastighetsportföljen omfattar ca 115 600 kvm uthyrbar area, fördelat främst över kontor, lager och handel. Fastigheterna finns i Stockholm, Västerås, Norrköping, Helsingborg och Malmö med ca 90 procent av hyrorna i Stockholms- och Öresundsregionen.

– Det är med glädje vi nu kan offentliggöra att vi förvärvar en väldiversifierad fastighetsportfölj från Castellum med fastigheter spridda över hela Sverige och med bra hyresgäster inom kontor och lager. Detta förvärv gör att vi bygger vidare på vår förvaltningsportfölj med stabila kassaflöden och som långsiktigt kommer att möjliggöra fortsatt tillväxt i linje med vårt operativa mål om ett fastighetsvärde överstigande 10 miljarder kronor inom tre år. Som en del av denna affär vill jag även passa på att välkomna Castellum som ny aktieägare i bolaget, kommenterar Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Oscar Properties har tidigare investerat i en nyproducerad logistikfastighet i Rotebro.

Förvärvet delfinansieras genom en Företrädesemission om ca 200 miljoner kronor samt en riktad nyemission av stamaktier till Castellum om maximalt 200 miljoner kronor. Genom nyemissionen går Castellum, som också väntas köpa fastighetsbolaget Kungsleden, in som ny storägare i fastighetsbolaget. Resterande del av förvärvet finansieras genom räntebärande skulder och befintliga medel.

– Aktieposten i Oscar Properties skall ses som en finansiell placering där Castellum erhåller aktier på bedömd attraktiv nivå i ett bolag med spännande tillväxtstrategi, kommenterar Rutger Arnhult, styrelseordförande för Castellum.

Hyresvärdet uppgår till ca 147 miljoner kronor per år med en ekonomisk uthyrningsgrad om ca 82 procent vilket lämnar gott om utvecklingspotential i de nyförvärvade fastigheterna. Frånträdesdag är 1 november 2021.