Oscar Properties förvärvar logistikfastighet i Rotebro

Oscar Properties Holding AB, med fokus på fastighetsförvaltning och projektutveckling, har tecknat avtal om att förvärva en nyproducerad fastighet i Rotebro, norr om Stockholm. Fastigheten kommer vid tillträde vara fullt uthyrd och omfattar 4 200 kvadratmeter uthyrbar area.

Oscar Properties förvärvar fastigheten Järfälla Sollentuna Härradsallmäning 1:28 i Rotebro. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår preliminärt till 100 mkr och vid tillträdet sker en riktad emission till säljaren om 15 mkr. Emissionskursen fastställs i samband med tillträde.

– Detta förvärv ligger väl i linje med Oscar Properties strategi om att skapa stabila kassaflöden samtidigt som vi fortsätter att utveckla nya spännande fastighetsprojekt. Läget på fastigheten är också mycket bra med dess direkta närhet till E4 och Stockholm och Arlanda, kommenterar Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Hyresavtalet löper på sju år och är ett ”triple-net” avtal. Tillträde sker under tredje kvartalet 2021.