Ovako startar grön vätgasproduktion i Hofors

Gävleborg och Dalarnas position och konkurrenskraft stärks när stålföretaget Ovako investerar i Sveriges största anläggning för grön vätgas i Hofors.

Nu byggs Sveriges största anläggning för fossilfri vätgas med målet att kraftigt reducera Co2-utsläpp, utveckla lokal, industriell vätgasproduktion och ta första steget till en framtida vätgasinfrastruktur för transportsektorn. Ovako inleder samarbete med Volvokoncernen, Hitachi ABB Power Grids Sverige, H2 Green Steel och Nel Hydrogen kring en satsning på produktion av vätgas i Hofors.

– Det är viktigt att vi samarbetar över industrigränserna och investerar i lösningar som ger stora och snabba klimatfördelar. Sedan 2015 har Ovako minskat sina koldioxidutsläpp med 54 procent och vi blir nu det första stålföretaget som visar att det är möjligt att eliminera koldioxid för uppvärmning av stål innan det valsas och komma ännu närmare klimatneutral produktion, kommenterar Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.

Den nya vätgasanläggningen i Hofors gör Ovako till den första i världen att värma stål med vätgas innan valsning, och är nästa stora steg mot klimatneutral stålproduktion. Den tekniska lösningen kommer också att möjliggöra storskalig och kostnadseffektiv produktion av vätgas för tillämpningar som fossilfri godstrafik med bränslecellstruckar.

– Transportsektorn genomgår ett paradigmskifte och grön vätgas kommer att vara en av de viktigaste energivektorerna inom transportbranschen för långdistans- och tung frakt. Decentraliserad vätgasproduktion inom stålindustrin passar mycket väl in i transportindustrins behov av fossilfritt bränsle. Denna tekniska lösning är skalbar eftersom den kan användas av stålindustrin i stora delar av världen. Att arbeta i samarbete med andra branscher för att vara med i hela värdekedjan kring våra transportlösningar är viktigt, kommenterar Lars Stenqvist, chief technology officer på Volvo Group.

Elektrolysatorn för produktion av fossilfri vätgas kommer att installeras på Ovakos anläggning i Hofors och beräknas vara klar i slutet av 2022, förutsatt att tillstånden säkras som planerat. Anläggningen på 17 MW kommer att generera 3 500 kubikmeter fossilfritt väte per timme.

– Det här är en viktig investering, inte bara för de företag som är involverade, men för hela vår region. Det stärker vår regionala varumärke som ledande i industrins klimatomställning och det skapar möjligheter för flera vätgasapplikationer. För att ta vara på dessa möjligheter initierade vi i början av året det regionala vätgasrådet Mid Sweden Hydrogen Valley, kommenterar Antti Vainio, vice vd på Mellansvenska Handelskammaren, som även initierat ett nytt samarbete kring hållbara transporter.