Oxelösunds hamn planerar utbyggnad

Hamnbolaget i Oxelösund vill utveckla sin verksamhet, det rapporterar SN. En eller två nya kajer ska anläggas för att öka transporter med gods. Dels är det SSAB som planerar att öka importen, dels hoppas man som så många andra hamnar runt Stockholm, att få en del av de ökade sjötransporter som man tror ska komma.

– Trafikverket har också sådana uttalade mål att det ska ske en sorts överflyttning från väg och järnväg till sjö. Då ligger hamnen väldigt bra till för att hantera sådana flöden in och ut från Mälardalen, säger Douglas Heilborn, vd på Oxelösunds hamn, till SN.

SSAB:s omställning från malmproducerad till skrotbaserad teknologi, är en annan anledning.

– Det innebär också att en annan typ av råvara ska in till hamnen. 

I takt med det planerar Oxelösunds hamn AB att utöka hanteringen av gods och även anlägga en eller flera framtida kajytor. Utvecklingen av hamnen är något som kommer ske under flera års tid. 

– För att hantera så mycket gods i hamnen jämfört med idag så kommer vi att behöva bygga en eller två nya kajer i stora hamnen. Sedan ska man komma ihåg att i det här tillståndet som vi nu ansöker om, tar man höjd för ordentligt med tid framöver och det tillståndet ska leva i kanske ungefär 20 år. Så den här utvecklingen kommer inte ske över en natt utan vi kommer att kunna utveckla det här under de närmsta 15 till 20 åren, säger Douglas Heilborn till SN.