På nytt jobb – Jonas Lindkvist till Widriksson

Widriksson Logistik har anställt Jonas Lindkvist som fordonschef, en ny roll i ledningsgruppen. Bakgrunden är företagets kraftiga tillväxt, som innebär fler fordon och fler transporter, och företagets satsning på hållbarhet som ställer höga krav på transporteffektivitet och användning av rätt fordon för rätt transport.

Jonas Lindkvist, ny fordonschef på Widriksson.
Foto Widriksson Logistik.

– Jag ser fram emot att börja på Widriksson som är drivande i utvecklingen av hållbara transporter och har höga ambitioner att ytterligare optimera fordonsflottan, transporterna och framtida drivmedel. Det tycker jag är spännande. Ambitionen är att köra så lite som möjligt, i förhållande till det gods som ska ut, kommenterar Jonas Lindkvist, ny fordonschef på Widriksson.

Rollen som fordonschef har tidigare varit kombinerad med rollen som fastighetschef men i takt med att Widriksson har växt har både antalet fordon och antalet fastigheter ökat. Samtidigt har båda rollerna blivit mer komplexa och omfattande i takt med ny teknik och ökade hållbarhetskrav. Antalet egna fordon är nu 105 och antalet lejdåkare 49, och oavsett eget fordon eller lejdåkare gäller samma krav på hållbara transporter.

– Fordon och drivmedel är idag nära sammankopplat och vilken typ av fordon vi använder för vilka transporter påverkar direkt effektivitet och miljö. I takt med att vi växer blir det än mer viktigt. Med Jonas på plats kan vi ta ett helhetsgrepp kring våra transportlösningar, både avseende mobilitet och effektivitet, kommenterar Johan Nyblom, vd för Widriksson Logistik.

Jonas Lindkvist har lång erfarenhet från arbete med stora diversifierade fordonsflottor inom leasing och finansiering och kommer senast från Stanley-koncernen, där han jobbat som Nordisk Fleet Manager.

Jonas Lindkvist börjar på Widriksson den 8 februari 2021. Mats Holst som hittills varit fordons- och fastighetschef fortsätter nu i rollen som fastighetschef.