Paketrekord för Postnord

Coronautbrottet har satt rejäl fart på paketvolymerna för Postnord. Bara under det senaste dygnet har bolaget hanterat nära 800 000 paket, en volym i nivå med Black Friday 2019.

Sedan utbrottet av Corona har Postnord sett en högre volym av paket jämfört med samma period tidigare år. Under dygnet den fjärde till femte maj har sammanlagt 791 000 paket hanterats, vilket kan jämföras med en “vanlig” dag på drygt 450 000 paket.

– Vi har sett en kraftigt ökande volym till privatpersoner sedan slutet av mars men det senaste dygnet är hittills rekord för 2020 och en tydlig effekt av Corona, kommenterar Peter Hesslin, chef för e-handel och logistik på PostNord.

Fortsatt höga volymer väntas

Prognosen är att volymerna kommer att vara fortsatt höga under våren. Även hemleveranser och liknande leveranslösningar, där paket lämnas till postlåda eller utanför dörren utan kvittens har ökat rejält i efterfrågan under Corona-våren, totalt mellan 30 och 50 procent.

– En del paket kan bli lite sena de närmaste dygnen, varnar Peter Hesslin. Foto Hilda Hultén.

– Vi står väl rustade att hantera paketvolymerna oavsett om de ska levereras hem, till ombud eller till företag. Men det är klart att vi får anstränga oss när volymerna snabbt blir väsentligt större än beräknat, det gör att en del paket kan bli lite sena de närmaste dygnen.

Volymutvecklingen stöds också av de senaste siffrorna ur E-barometern. Rapporten visar att svenskarna till följd av Corona vill få sina e-handelsvaror levererade hem. Det är tydligt att spridningen av Corona har förändrat svenska konsumtionsbeteenden. Läs senaste e-barometern här