“Pakt” ska elektrifiera Stockholms transporter till 2030

Stockholm satsar på en utsläppsfri innerstad till 2030, och ett nytt näringslivssamarbete mellan Scania, Volkswagen, nätägaren Ellevio och kommunen, ska ro projektet i hamn. ”Logistiken ska ske nattetid” sa Anna König Järlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad på en pressträff på torsdagen.

Dagens omställningstakt är för långsam, konstaterades av Daniel Helldén (Mp), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Stockholm ska gå före. Utsläppen måste minska snabbare. Stockholm ska vara bäst i världen och det globala föredömet, sa Daniel Helldén.

Målet är en helelektrifierad fordonsflotta i Stockholms innerstad 2030. Med eldrivna fordon minskar inte bara klimatutsläpp utan även lokala utsläpp och buller, och ex. godstransporter kan ske bullerfritt nattetid i större utsträckning.

David Källsäter, vd på Scania Sverige menade att för deras del krävdes fyra saker för att en elektrifiering av godstransporterna ska kunna uppnås: elfordon, laddinfrastruktur och grön el, kunder och en gemensam plan.

– Våra kunder lever på att transportera gods och människor och för dem måste en omställning vara lönsam, trygg och inte för krånglig. Helheten måste lira, sa han och påpekade att samarbete därför behövs.

Fordonsfrågan såg däremot inte Scania som ett problem – fordon finns och fler kommer. Däremot är ett stabilt, tillförlitligt elnät och en utbyggnad av laddinfrastruktur på rätt ställen något som också måste lösas.

– Elnätet har aldrig varit mer i ropet än just idag. Vi vill stå i frontlinjen. Men behoven och satsningarna som behövs är enorma. Bara Ellvio ska investera 100 miljarder SEK till 2045, sa Johan Lindehag, vd, Ellevio.

– Vi har satt upp ett samarbete med detta som huvuduppgift, för detta klarar vi inte själva.

Inga förbud

Något förbud mot fossildrivna fordon 2030 ligger inte i planerna, utan de flesta aktörer vill att det här ska ske – det krävs bara att förutsättningarna finns, menar Daniel Helldén.

– Nej det finns inga sådan planer utan det gemnsamma målet är att elektrifiera innerstaden till 2030 och gemensamt hitta lösningar för hur det ska ske, säger han till Dagens Logistik.

– Vi hoppas att det samarbete som nu finns fylls på med aktörer – bostadsbolagen och fastighetsbranschen är t ex intresserade och skapar möjligheten att elektrifiera och se till att det finns laddinfrastruktur där det behövs.

Av Klara Eriksson