Panattoni säljer 230 000 kvm logistik i Polen

Logistikfastighetsutvecklaren Panattoni, som nyligen slog sig in på den svenska marknaden, säljer en portfölj bestående av fem fullt uthyrda logistikparker i Polen. Den totala ytan uppgår till 230 000 kvm och värdet till 160 miljoner euro.

Bolaget har nyligen inlett en storsatsning på den svenska logistikfastighetsmarknaden, bl a genom den största affären för detaljplanerad mark i Sveriges historia när de köpte 121,3 hektar mark från Kilenkrysset för 3,1 miljarder kronor.

Nu landar de en ny storaffär i Polen där de säljer av en portfölj bestående av fem fullt uthyrda logistikparker, med en total yta om 230 000 kvm, till en amerikansk fastighetsinvesterare. Tre av parkerna ligger i Warszawa, varav en nära flygplatsen och två i den västra delen av huvudstaden. En fjärde ligger i östra Poznan, mellan Warszawa och Berlin, och den femte ligger nära staden Radom i centrala Polen.

Fastigheterna har utvecklats av bolaget och har hållit både tidsplan och budget. Robert Dobrzycki, vd och delägare i Panattoni Europe, poängterar att när byggpriserna och inflationen stiger är färdigbyggda fastigheter attraktiva för investerare. Han lyfter särskilt fram Polen som en långsiktig marknad för logistik och industri.

– Det finns många anledningar att vara positiv inklusive den starka trenden mot lokalare anläggningar som följer på störningarna i de globala försörjningskedjorna, den låga penetrationen av e-handel jämfört med Västeuropeiska marknader och den höga aptiten bland internationella företag att etablera tillverkningsanläggningar här tack vare Polens billiga och skickliga arbetare och en stor inhemsk marknad.