Panattoni utvecklar 150 000 kvm på spek i Mälardalen

Den globala fastighetsutvecklaren Panattoni gjorde entré på den svenska marknaden i slutet av 2021 genom ett historiskt stort markförvärv på ca 3,1 miljarder SEK. Nu påbörjas utvecklingen av 150 000 kvm modern spekulativ lageryta i Strängnäs, Rosersberg och Enköping där även bygglov beviljats.

Panattoni, Europas största utvecklare av logistik- och industrifastigheter, startade verksamheten i Sverige slutet av 2021 och genomförde i juni den största markaffär som någonsin gjorts i branschen.

Redan i höst påbörjas arbetet med att bygga fem moderna lagerbyggnader på fastigheter i Enköping, Strängnäs och Rosersberg. Byggföretaget YLAB är kontrakterade för ca 1,3 miljarder SEK som totalentreprenör och anläggningarna beräknas vara klara för inflyttning runt årsskiftet 2023-2024. I Enköping har miljö- och byggnadsnämnden beviljat bygglov för den första byggnaden, som kan komma att innebära tre- till fyrahundra arbetstillfällen.

– Att bygga på spekulation är inget nytt eller unikt, men att utveckla 150 000 kvm lageryta på spekulation samtidigt är ovanligt. Idag är det en enorm efterfrågan på moderna, anpassningsbara och hållbara anläggningar och vi vet att vi, i och med det här projektet, kommer kunna svara upp mot detta behov. Fastigheternas lägen i Mälardalen är logistiskt utmärkta, nära både till konsumenter och bra infrastruktur, kommenterar Fredrik Jagersjö Rosell, Managing Director.