Pandemin inkubator för växande Norrköpings-TPL:are

Omställningen av detaljhandeln och dagligvaruhandeln driver ett växande behov av TPL-tjänster, något som tvååriga tredjepartslogistikern Envirozone dragit nytta av. 

– Just nu är branschen så att man inte behöver konkurrera om kunderna, det finns så det räcker åt alla säger Roger Särevall, medgrundare av Envirozone, som hand grundade 2018 tillsammans med Fredrik Andersson. De är båda två erfarna platschefer inom logistik; Roger Särevall från Alloffice och Fredrik Andersson från Stadium.

– Faktum är att flera av våra “konkurrenter” är kunder till oss. 

“Mervärdestjänster” i fokus

Verksamheten – TPL med fokus på bemanning och mervärdestjänster som rekonditionering av varor och returhantering, drog igång ordentligt 2019, inte långt före pandemin drog in över världen. Idag har man drygt 100 anställda i Östgötaregionen. Pandemin har på många sätt gett verksamheten en skjuts.

– Jag skulle säga att den har slagit jätteolika mot olika kunder, men generellt har varit gynnsam för vår bransch. Fler ställer om mot e-handel som driver mer hantering – många växer ur sin kapacitet och väljer då att outsourca och de som är e-handelsbaserade har tagit mycket mark från den fysiska handeln. 

E-handeln är logistikdrivande på ett helt annat sätt än butikshandel.

– Skillnaden i att hantera en pall med varor, och att splitta upp en pall och skicka de enskilda varorna till 1000 olika kunder – den är jättestor, säger Roger Särevall, som tror att effekten kommer hänga kvar även när pandemin är över. 

– När samhället kommer ur pandemin och ett företag har krympt sin omsättning mycket, då kommer du inte återanställa alla de anställda som du hade, utan vara försiktigare och mer flexibla, och hyra in en del i stället. 

Han menar att TPL kan bidra med flexibilitet och trygghet i osäkra tider, då man själva har kunder i många olika segment, och inte i samma utsträckning behövt bekymras över kunder som går dåligt – på det stora hela jämnar det ut sig. 

– Vi har skrivit en massa avtal den senaste tiden, verkligen jättemånga. Särskilt inom bemanning men även traditionell TPL – och då framförallt med e-handlare, säger Roger Särevall, som förväntar att företaget når en omsättning på 100 miljoner kronor 2021. 

Företaget hyr idag in sig på drygt 3000 kvm i Norrköping, men planerar en expansion inom närtid.

– Vi för en dialog med ett antal fastighetsägare om nybyggnation av ett lager på omkring 10 000 kvm i Norrköping. 

Bemanning växande under pandemin

Starkast växer dock deras bemanningstjänster – senast gick man ur och berättade om ett samarbete där man plockar e-handelsordnar på Ica Maxi iNorrköping. 

– Det som är intressant här är att det är ett nytt segment: då blir det stort. Vi har ca 4 – 8 personer som är inne och plockar ordrar varje dag. Deras omsättning har gått från fem till 20–25 procent e-handelsordrar. Tänk då vilken potential det ger rikstäckande.  

Envirozone fokuserar inte främst på traditionell TPL: lagerhantering, utan på mervärdestjänster som rekonditionering av varor: att rengöra, märka om, byta ut komponenter, och laga varor: ett behov som ökar med med ökad medvetenhet om hållbarhet, menar Roger Särevall.

– Nu tycker ju vi att våra kunder, som Stadium och Asket, är fantastiska för att de jobbar med just det här hållbarhetsperspektivet. Inget bränns upp eller kastas utan kan man åtgärda felaktigheter så gör man det. Men det faktum att vi arbetar med det här sprider sig mun till mun, och nu har vi kunder över hela världen. Senast var det ett företag i Bangladesh som undrade om vi kunde märka om varorna i  en container i Göteborg som avsetts för den norska marknaden, med ryska etiketter, och självklart kan vi göra det, säger Roger Särewall.

– Fler och fler inser att ekonomi och miljötänk att det går hand i hand och att man tjänar på det. 

Av Klara Eriksson