Paulig kör tex mex-produkter på förnybart

Livsmedelsföretaget Paulig, med varumärken som Santa Maria och Risenta, går över till HVO100 och biogas på sina största godsflöden av tex mex-produkter mellan lager, fabriker och Göteborgs hamn. Det ska leda till en minskning av koldioxidutsläpp på 85 procent.

Övergången görs möjlig genom ett samarbete mellan livsmedelsföretaget och transportföretagen DSV, Greencarrier Freight Services, GLT/Pendeltrafiken och Geodis/GDL. De berörda godsflödena utgör totalt en sträcka om cirka 450 000 kilometer per år. Koldioxidutsläppen på sträckan minskar med 85 procent genom att använda förnybara bränslen.

– På global nivå utgör transporter en relativt liten del av de totala utsläppen inom livsmedelsindustrins värdekedja, men genom att planera och optimera transportflödena kan vi göra stora besparingar här, både för klimat och företag, kommenterar Henrik Samuelson, SVP Scandinavia & Central Europe Paulig.

De minskade logistikutsläppen är ett delmål i företagets övergripande mål, som bygger på FNs mål för hållbar utveckling, om att minska växthusgasutsläppen från den egna verksamheten med 80 procent och från värdekedjan med 50 procent fram till 2030. De har också skrivit under branschorganisationen DLFs Transportinitiativ med målsättningen att alla transporter ska vara fossilfria senast 2025.

– Just nu ser vi över hela logistikflödet som berör allt från produktion och drift till transport och leverans ur ett hållbarhetsperspektiv. Ren konkret handlar det om att effektivisera våra flöden ut till våra kunder men också mellan våra egna fabriker. Sedan årsskiftet använder vi till exempel en biogaslastbil för våra interna transporter mellan lagret i Kungsbacka och fabrikerna i Mölndal och Landskrona. Mil för mil gör vi skillnad, kommenterar Henrik Samuelson.