Paypal: E-handeln alltmer global

Jakt på låga priser, tillgänglighet och pandemin har ökat den globala nät-shoppingen, enligt en ny Ipsos-stude som Paypal låtit göra. Av de 13 000 tillfrågade världen över uppger 22 procent att de är bekvämare med internationell e-handel sedan pandemin bröt ut och 26 procent att de kommer shoppa mer från utlandet framöver.

Studien, som inkluderar världens 13 största e-handelsmarknader, visar att en ökad priskänslighet till följd av krympande inkomster under pandemin gör att allt fler vänder sig till den globala e-handeln. 48 procent av de tillfrågade uppger att priset är den viktigaste anledningen för dem att handla utanför det egna landet. 39 procent shoppar utomlands för att få tag på produkter som inte finns på hemmamarknaden.

– Den totala e-handeln har ökat samtidigt som pandemin satt ordentlig fart på globaliseringstakten. Nya konsumenter har tagit steget online och mer vana onlineshoppare har tagit klivet utomlands det senaste året, kommenterar Jonas Breding, chef för norra Europa på Paypal.

Han ser stora möjligheter för svensk e-handel i utlandstrenden kombinerat med inträdandet av 5G på flera marknader:

– Det finns förutsättningar att öka den svenska e-handelsexporten radikalt. Vi svenskar är väldigt öppna för att lära oss hur teknik, kulturer och andra marknader fungerar, på samma gång är förtroendet för våra företag och produkter högt bland konsumenter världen över. Sett till förutsättningarna har vi bara skrapat på ytan till exportmöjligheterna för den digitala handeln.

Studien har resulterat i rapporten The great pivot in global eCommerce – borderless commerce report 2021.