Peab bygger containerterminal i Sundsvall

Bygg- och anläggningsföretaget Peab får uppdraget att bygga Tunadalshamnens nya containerterminal. Projektet är en del i SCA Logistics satsning på Sundsvall logistikpark som ska stå färdig 2024.

SCA investerar under åren 2021 till 2024 cirka 460 miljoner kronor i Tundalshamnen. Investeringarna omfattar bland annat en ny containerterminal, ett uppdrag som det nu står klart att byggföretaget Peab tar hem. Containerterminalen byggs för att möta den ökande efterfrågan på pappersmassa och sågade trävaror som transporteras ut från hamnen. Den blir fyra fotbollsplaner stor och kommer ha kapacitet att hantera cirka 100 000 TEU, standardcontainrar, per år. Det kommer även byggas en ny kaj och hamnbassängen ska muddras för att göra det möjligt för mer djupgående fartyg att angöra hamnen.

 – Vi ser fram emot att få utveckla ytterligare en del av Sundsvall Logistikpark genom att bygga den nya containerhamnen tillsammans med SCA. Vi har god erfarenhet av att samarbeta i stora och komplexa projekt, såsom de närliggande utbyggnationerna av Östrand Massafabrik och Tunadals sågverk. Att vara delaktig i att utveckla infrastrukturen och ett effektivt och hållbart transportnav för Sundsvall och Norrland är självklart för oss som Nordens samhällsbyggare, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab, i ett pressmeddelande.

Den nya containerhamnen ska ligga i anslutning till Sundsvalls nya logistikpark i Tunadalshamnen. Logistikparken är tänkt som ett transportnav där väg, järnväg och sjöfart möts för att säkerställa att näringslivet kan nyttja effektiva och hållbara transporter till och från Sundsvall.

Uppdraget är en utförandeentreprenad i partnering. Byggstart är planerad till efter sommaren och projektet beräknas vara klart under hösten 2023.