Peab bygger ut Trelleborgs hamn

Peab har fått uppdraget att bygga två nya färjelägen inklusive ramper samt en ny sidoramp till ett befintligt färjeläge i Trelleborgs hamn. Bygget ska vara färdigt årsskiftet 2021/2022.

Beställare är Trelleborgs Hamn AB och kontraktssumman uppgår till 328 MSEK. För att bygga ut hamnen ska bland annat helt ny mark anläggas där det idag är hav. Det görs med hjälp av muddermassor som tas upp från havsbotten och som stabiliseras och asfalteras för att bli en del av det nya hamnområdet. Till de nya färjelägena anläggs cirka 700 meter spont för de nya kajkonstruktionerna. Dessutom sker grundläggning och uppförande av ramper och övrig hamnutrustning. Peab ansvarar för projektering och konstruktion av samtliga åtgärder som ingår i projektet.

– Vi ser fram emot att vara delaktiga i att utveckla hamnen och att bidra till Trelleborgs hamns vision om att stärka sin position som Östersjöns effektivaste och klimatsmartaste hamn, kommneterar Göran Wiking, regionchef på Peab

De nya färjelägena gör att fartygstrafiken flyttas längre bort från bebyggelsen i centrala Trelleborg. Det ger stora miljöfördelar, bland annat för luftkvaliteten, samt resulterar i bättre logistik, kortare tid och ökad säkerhet vid manövrering av fartygen inom hamnområdet. Det senare är av stor vikt för en hamn med så mycket trafik.

Från vänster Ulf Sonesson, Landlordchef Trelleborgs Hamn, Jörgen Nilsson ,vd Trelleborgs Hamn, Patrik Magnusson, ombud Peab Anläggning. Foto Trelleborgs hamn.

Projektet har stort miljöfokus och i byggskedet arbetar Peab för att minimera miljöpåverkan bland annat genom de egenutvecklade produkterna ECO-Betong och ECO-Asfalt. ECO-Asfalt minskar till exempel koldioxidutsläppen med cirka 63 procent jämfört med traditionell asfalt. Stora delar av transporterna som kommer att användas drivs av HVO-diesel som är förnybart och hållbart. Stålleveranser, som är en betydande del i projektet, kommer mestadels att transporteras via järnväg och båt.

Det är glädjande att se att Trelleborgs Hamn fortsätter utbyggnaden av nya färjelägen enligt plan när vi nu tecknar avtal med Peab om att bygga färjeläge 11 och 12, med fokus på hållbarhet inom alla plan, säger Jörgen Nilsson, vd Trelleborgs Hamn.

Uppdraget är en totalentreprenad. Byggstart sker i juni 2020 och projektet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022.