Peab rustar Köpings hamn för större fartyg

Peab har fått uppdraget att muddra och omhänderta muddermassor i Köpings hamn. Utvecklingen av Köpings hamn är en del av Mälarprojektet där hamnarna Västerås och Köping rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och högre godsvolymer.

I projektet ingår det att muddra ett område på cirka 4,5 kilometer in till hamnområdesgränsen i Köping. Det ingår även muddring av tre andra områden i farleden. Detta görs främst för att bredda och säkerställa rätt djup längst farledens ytterkanter. Totalt rör det sig om cirka 250 000 kubikmeter muddermassor.

– Som samhällsbyggare är vi stolta över att tillsammans med Köpings kommun förbereda farleden så att större fartyg med större godsvolymer ska kunna trafikera sträckan. Att vi omhändertar muddermassorna och återanvänder dem minimerar dessutom transporter och inköp av nya produkter, vilket säkerställer en hållbar utbyggnad av hamnen, kommenterar Carl Johan Söderberg, regionchef på Peab.

Beställare är Köpings kommun och kontraktssumman uppgår till 170 miljoner svenska kronor.

Utvecklingen av Köpings hamn ingår tillsammans med hamnen i Västerås i Mälarprojektet, som är ett av Sveriges största sjöfartsprojekt.

– Vi är nöjda med upphandlingen och ser fram emot ett gott samarbete med Peab gällande muddring av Köpings hamninlopp. Muddringen kommer göra det möjligt för större fartyg att angöra Köpings hamn, vilket både skapar möjligheter för företagen i regionen och vinster för miljön, kommenterar Christer Nordling, teknisk chef på Köpings kommun.

Uppdraget är en totalentreprenad med start i november 2020 och beräknas vara klart i oktober 2022.