Pelarmetod kan pressa priset på nya höghastighetsbanor

Priset på nya höghastighetsbanor har lett till en långdragen politisk debatt om dessa verkligen skulle ge valuta för pengarna, och enligt regeringens senaste bud ska Trafikverket hitta ett billigare sätt att bygga banorna mellan Stockholm–Göteborg–Malmö. Enligt Dagens Nyheter kan Trafikverket ha hittat ett sådant – genom att bygga banan på betongpelare.

Trafikverket presenterar inom kort en för Sverige ny teknik för att bygga höghastighetsjärnvägar, erfar DN. Genom att lägga spåren på pelare i luften bedömer experter att många miljarder kan sparas, vilket regeringen efterlyst – efter påtryckningar från bl a Liberalerna. Dessutom blir byggtiden betydligt kortare.

Trafikverket studerar ett så kallat landbrokoncept som beskrivs som en ”möjlig gamechanger”. Det går ut på att lägga en stor del av de 75 milen räls på så kallade landbroar, upp till 20 meter höga prefabricerade betongpelare som gjuts i fabriker längs banan.

Den politiska oeingheten om värdet i att investera i nya höghastighetsbanor mellan Sveriges tre största städer, pressade infrastrukturminister Tomas Eneroth att kräva att Trafikverket gick tillbaka till ritbordet, med en ny total brugetram på 205 miljardet SEK – 25 miljarder under den ursprungliga.

Pelartekniken kommer att översiktligt beskrivas i en rapport om ”nya stambanor” som lämnas till regeringen 28 februari.

– Det kommer i rapporten framgå om vi ser några potentialer när det gäller landbroar. Vi kommer att belysa frågan om det finns potential, geografiskt och kostnadsmässigt, säger Ali Sadeghi på Trafikverket till DN. Hans arbetsgrupp för nya stambanor har 250 medarbetare.

Parallellt med Trafikverket har byggbolaget Skanska efter besök i Kina tagit fram en variant av pelarmetoden anpassad för nordiska förhållanden, enligt uppgifter till DN. Skanskas lösning ska inom kort vara klar för att presenteras för Trafikverket, regering och trafikpolitiker.

Trafikverkets Ali Sadeghi säger att han ska träffa Skanska och dess ledning nästa månad. Från Skanskas sida vill man avvakta med att beskriva detaljer. Bolagets presschef Jacob Birkeland säger dock till DN att ”vi har tittat på hur man effektivt kan bygga höghastighetssträckningar”.

– Den gamla debatten bygger på banvallstekniken, det utgångsläget vill vi utmana.

Den baksida som experter främst pekar på är den klimatpåverkan som tillverkningen av all betong till pelarna skapar. En annan problematik som nämns är hur bullret ska begränsas.