Pengatillskott åt Sjöfartsverket i budgetproposition

En ytterligare miljard till järnvägen, förstärkt bonus-malussystem vid nybilsköp, och mer pengar till sjöfarten. Det var några av nyheterna i dagens pressträff om transportsatsningar i höstens budgetproposition.

I regeringens budget får Sjöfartsverket 220 miljoner kronor i extra anslag nästa år, och därefter 300 miljoner kronor åren 2023 och 2024. Dessa tillskott stärker Sjöfartsverkets ansträngda ekonomi och ligger i linje med vad verket önskat.

– Det är mycket glädjande att regeringen vill göra sjöfarten mer attraktiv som en del i klimatomställningen. På sjön finns plats och vi är redo att ta hand om mer trafik, kommenterar Katarina Noren, generaldirektör Sjöfartsverket, propositionen.

Förutom ett tillskott till Sjöfartsverket vill regeringen även bredda ekobonusen med en satsning om 100 miljoner kronor 2022–2024. Anslagen som tillförs Sjöfartsverket 2022 på 220 miljoner ska möjliggöra investeringar i myndighetens fartygs-, båt- och helikopterflottor. Sjöfartsverket tillförs även 300 miljoner kronor per år 2023 och 2024 genom en klimatkompensation, vilket stärker myndighetens ekonomi och minskar på trycket på farledsavgifterna.

– Det är mycket glädjande att regeringen nu gör en riktad satsning mot sjöfarten genom att ta större ansvar för Sjöfartsverket som myndighet och bidra till sjöfartens omställning. Vi har tidigare påpekat hur viktigt det är att farledsavgifterna inte höjs och vi menar att beskedet, tillsammans med den paus man satte på räntabilitets och soliditetmålen för myndigheten förra året, måste tolkas som en tydlig signal tydligt myndigheten om att man inte ska gå vidare med de nyligen remitterade avgiftshöjningarna från årsskiftet, kommenterar säger Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart.

Även järnvägen får mer pengar i regeirngens budgetförslag. Anslaget till underhåll av järnvägar med ytterligare en miljard kronor under 2022. Dessutom föreslås 500 miljoner kronor på trimnings- och miljöåtgärder under 2022.

− Just nu gör regeringen rekordstora satsningar i infrastruktur för att ställa om transportsektorn. Nu fortsätter vi det arbetet i budgeten för 2022 genom ytterligare satsningar på investeringar i järnvägen, på att stärka sjöfarten och på att flytta mer gods från väg till järnväg och sjöfart. Det här skapar jobb i hela landet och bidrar till att Sverige blir världens första fossilfria välfärdsland, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth

EU har även skapat en möjlighet för medlemsstaterna att tillåta att infrastrukturförvaltarna sätter ner banavgifterna vilket regeringen vill utnyttja. I höständringsbudgeten för 2021 föreslår regeringen därför en ändring av järnvägslagen samt att 1 370 miljoner kronor tillförs vidmakthållandeanslaget för att möjliggöra en sådan nedsättning av banavgifterna.

Stort fokus på pressträffen var annars på hur privatbilsflottan ska ställas om. Bonus-malussystemet förstärks, och det blir dyrare att köpa en nybil med höga utsläpp, och ännu mer förmånligt att köpa en som släpper ut lite.

− Försäljningen av elbilar har dubblerats flera gånger om sedan bonus-malus infördes, och regeringen vill fortsätta gynna den utvecklingen. Nu ser vi till att de som vill göra en god sak för miljön också kan få den klimatbonus de förväntade sig när de köpte en klimatbonusbil, kommenterar miljö- och klimatminister Per Bolund (Mp).

Förändringarna kan träda i kraft 1 januari 2022.

Av Klara Eriksson