Pindeliver anpassar leveransplattform till elbilar

Pindeliver lanserar en funktion som tar hänsyn till elfordonens maxdistanser och ser till att fordonens kapacitet beaktas vid optimering av leveranser på deras leveransplattform. 

– Vi vill kunna underlätta för våra kunder att ställa om sina fordonsflottor till klimatsmarta alternativ och därför arbetar vi ständigt med att utveckla funktioner som förenklar detta arbete. Detta är ännu en viktig del av vårt arbete med att erbjuda en komplett leveransplattform som möjliggör hållbara och transparenta last mile-leveranser, kommenterar Patrik Thelandersson, vd på Pindeliver. 

Funktionen ger möjlighet för kunder att ställa in sina fordons maxsträcka vilket sedan används som en parameter när leveransen optimeras. På det sättet behöver fordonens maxdistanser inte hanteras manuellt och funktionen förenklar därmed arbetet med att planera för hållbara leveranser inom e-handeln.