Pindeliver och E-drop samarbetar för smidig matleverans

Leveransplattformen Pindeliver och E-drop, dotterbolag till Nowaste Logistics som utvecklat ett kylt leveransskåp, startar nu en gemensam satsning för att utveckla och effektivisera obevakade hemleveranser inom e-handeln.

Nu integreras de båda företagens plattformar, vilket gör att leveranser som går genom Pindelivers leveransplattform kan levereras till E-drops leveransskåp. Det uppkopplade leveransskåpet placeras utanför hemmet och kontrolleras av mottagaren via en app.

E-drops kylda leveransskåp gick live i april 2020.

– Det känns väldigt roligt att vi kan erbjuda våra kunder en möjlighet att leverera till E-drops skåp. Obevakade hemleveranser är ett leveransalternativ som ger fantastiska möjligheter att optimera logistiken så att hemleveranser kan bli mer hållbara, säger Patrik Thelandersson, vd Pindeliver, i ett pressmeddelande.

Mottagarfritt ger logistiska möjligheter

Utöver kundnyttan som mottagarfria leveranser ger, kan logistiken förenklas när leveransfönstret blir större och transporter under rusningstid kan undvikas. Det möjliggör för både smartare och mer tidseffektiva rutter, mer hållbara leveranser, och ger kunden möjlighet att göra annat än att vänta på sina paket.

– Något som är extra kul med vårt samarbete är att både vi och Pindeliver är oberoende aktörer som delar visionen om att förenkla och effektivisera hemleveranser inom e-handeln. Att vi kan integrera Pindelivers leveransplattform med E-drop gör att vi ökar servicen för våra kunder och tar nästa steg inom morgondagens obevakade hemleveranser, kommenterar Susanne Hjorthagen, vd E-drop.

På sikt kommer samarbetet att utvecklas, och bolagen undersöka och analysera obevakade hemleveranser ur flera olika perspektiv för att dra slutsatser kring de konkreta miljövinster obevakade hemleveranser inom dagligvaruhandeln ge.