Planerna för Säve tar form

Nu konkretiseras Castellums planer för Göteborgs nästa stora logistiknav vid det gamla flygplatsområdet i Säve. “Tanken är att logistikdelen ska samverka med testverksamheten för flyg och autonoma fordon på ett sätt som gynnar hela området” säger Helena Ström på arkitektbyrån Krook & Tjäder.

Castellum Säve, som flygplatsområdet numera kallas, är ett 3 miljoner kvadratmeter stort markområde kring Säve flygplats som förvärvades av Castellum i slutet av 2018, och som väntas bli Göteborgs nästa stora etableringsläge för logistikverksamhet. Förutom logistikparken som planeras här så finns testcenter för utveckling av elektrifierade, uppkopplade och självkörande fordon, samt test och utveckling av framtidens flyg- och drönarteknik på området. 

Castellum Säve väntas bli Göteborgs nästa stora etableringsläge för logistikverksamhet. Bild Castellum

– Vi tänker oss att logistikparken ska återspegla och dra nytta av den testverksamhet som finns här, och bli ett nav för att både utveckla och använda hållbara transportlösningar. Vi tittar bland annat på olika möjligheter till energiproduktion och lagring, både inom elektrifiering och bränsleceller. Personligen är jag ett stort fan av vätgas, så jag hoppas att vi kan hitta spännande lösningar där, säger Hans Sahlin, chef för logistikfastighetssegmentet på Castellum. 

Cowi är huvudkonsult och står för uppdragsledning och att projektleda utredningar i planprocessen. Tillsammans med arkitektbyrån Krook & Tjäder arbetas nu en strukturplan fram för hela området. 

– Personligen är jag ett stort fan av vätgas, så jag hoppas att vi kan hitta spännande lösningar där, säger Hans Sahlin. Foto Hilda Hultén

– Det är många aspekter som ska in i strukturplanen. I ett så här stort och komplext projekt behöver man zooma ut rejält för att se hur transportutvecklingsverksamheten och logistiknavet ska kunna kombineras, så att man få till infrastruktur och flödena i området, men också samutnyttja funktioner på ett smart sätt, säger Helena Ström på Krook & Tjäder. 

I ett så här stort och komplext projekt behöver man zooma ut rejält

Genomsyrat av hållbarhetstänk

Ett viktigt mål är att göra Säve-området till ett attraktivt ställe att arbeta och verka på, menar Helena Ström. 

– Man måste ha med sig en ny syn på logistikområden som arbetsplatser idag. Vi jobbar mycket med hur vi ska få in element som service, konferensverksamhet och restauranger, och även grönområden och rekreation i området. 

– Man måste ha med sig en ny syn på logistikområden som arbetsplatser idag, säger Helena Ström. Foto Hilda Hultén

En idé är att utnyttja dagvattenhanteringen och ytor mellan logistikfastigheterna för att skapa naturområden i logistikparken, med träd och löpslingor. 

– Jag tänker att hållbarhetstänket ska genomsyra hela området, och en grönskande “park i parken” är ett sätt att skapa en trevlig logistikpark dit man vill åka.

Totalt ska omkring 800 000 kvm logistikytor kunna byggas i Säve, från mindre logistikfastigheter till större anläggningar på upp emot 60 000 kvm.

– Men vad det i slutänden blir beror ju självklart på vad som efterfrågas av de som ska etablera sig. Det är ytterligare en utmaning i ett sånt här projekt, att skapa en plan med flexibilitet för att anpassa utformningen till efterfrågan.

Av Hilda Hultén