Platzer bygger 20 000 åt Volvo Cars – får kontorsmark i gengäld

Platzer bygger en logistikfastighet om 20 000 kvm åt Volvo, jämte NTEX planerade, nybyggda terminal, samt säljer två kontorsfastigheter i Torslanda, tillsammans med 300 000 kvm mark till Volvo Cars. Genom affären renodlar Platzer innehavet i området mot lager och logistik.

På fastigheten Syrhåla 3:1, som ingår i det bestånd som Platzer köpte av Volvo AB 2016, finns redan idag DHLs terminal på 25 000 kvm. På samma fastighet gick Platzer i förra veckan ut med att man utvecklar en ny terminal på 14 000 kvm åt NTEX, och idag kom beskedet att Platzer även bygger en logistikfastighet åt Volvo Cars på 20 000 kvm, på fastigheten, som gränsar till Volvo Cars fabrik.

Parterna har tecknat ett tioårigt hyresavtal med grön bilaga. Byggstart planeras till andra kvartalet 2022 och inflyttning till 2023. Miljöklassningen ska bli Miljöbyggnad Silver, Breeam Very Good eller högre, vilket beslutas i samverkan under projekteringstiden.

P-G Persson. Foto Platzer.

Samtidigt överlåt två kontorsfastigheter: Sörred 7:24 och Sörred 8:11. Det handlar om AB Volvos gamla huvudkontor med kringliggande mark, som stått vakant sedan Platzers köp 2017, samt Volvo ITs gamla huvudkontor, Där HCL idag är hyresgäst. Totalt ingår 300 000 kvm mark i de båda kontorsfastigheterna. Tillsammans har de båda kontorsfastigheterna en yta på 25 000 kvm.

– Volvo ABs gamla huvudkontor ligger ju på en jättehög kulle och det är inte lämpligt för att bygga logistik, säger P-G Persson, vd för Platzer.

I affären med Volvo ingick 80 000–90 000 kontor i Arendal och 25 000 kvm i Torslanda. Genom affären avyttras det mindre beståndet kontor i dessa renodlade industri- och logistikområden.

“För Volvo Cars är syftet med affären att få en bättre balans i vår fastighetsportfölj med större inblandning av egenägda kontorsfastigheter och samtidigt säkra våra behov av logistikfastigheter” skriver Christina Zander, kommunikationsansvarig på Volco Cars i ett mail till Dagens Logistik.

– Försäljningen av de båda kontorsfastigheterna är en del i vår strategi, där vi vill renodla vår verksamhet i Torslanda till lager och logistik, säger P-G Persson, vd på Platzer.

Försäljningen sker genom bolagsförsäljning och frånträde sker 1 september 2021.
Platzer har totalt 190 000 kvm BTA byggrätt på fastigheterna Syrhåla 2:3, Syrhåla 3:1, Sörred 7:21 och Sörred 8:12 i Torslanda.

Av Klara Eriksson