Platzer hyr ut mer till Volvo

Platzer har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Volvo Cars om 8 500 kvm logistikyta på fastigheten Syrhåla 3:1 på Hisingen i Göteborg, där en 20 500 kvm stor fastighet nu byggstartas, med planerat tillträde den 1 oktober 2023.

Volvo Cars hyr 8 500 kvm i en ny, 20 500 kvm stor logistikfastighet på Platzers fastighet Syrhåla 3:1, som ligger intill Torslandafabriken på Hisingen i Göteborg, som fastighetsbolaget nu påbörjar bygget av.

På samma fastighet är bygget redan igång för en 21 000 kvm stor logistikanläggning där storsatsande TPL-aktören NTEX Inrikes är hyresgäst. De två satsningarna gör att fastighetens totala byggrätt på 42 000 kvm är utnyttjad, och det återstår ca 12 000 kvm att hyra ut i Volvo-byggnaden.

P-G Persson. Foto Marie Ullnert

Platzer har tidigare hyrt ut en 23 000 kvm stor fastighet till Volvo Cars i Sörred genom sitt JV med Bockasjö, som även den är unfer uppförande.

– Vår positionering på marknaden har möjliggjort att vi har kunnat skräddarsy ett upplägg för Volvo Cars som nu inte bara etablerar sig i vårt JV Sörred Logistikpark utan även på fastigheten Syrhåla 3:1 som vi utvecklar i egen regi, kommenterar Platzers vd P-G Persson uthyrningen.

–När jag ser tillbaka på ett halvår med flera stora uthyrningar inom vårt affärsområde industri/logistik kan jag med stolthet konstatera att vi har nått vårt mål om att bli en av Göteborgs största projektutvecklare och fastighetsägare inom logistiksegmentet. Samtidigt har vi fler markområden att arbeta vidare med, något som är positivt när vi blickar framåt med en logistikmarknad under fortsatt högtryck.

Byggnaden kommer att certifieras enligt Breeam nivå Very Good eller Miljöbyggnad Silver.