Platzer och Bockasjö bygger 23 000 kvm för Volvo i Sörred

Platzer och Bockasjö välkomnar Volvo Cars som första hyresgästen på sin gemensamma utvecklingsmark i Sörred, Torslanda. Det 10-åriga hyresavtalet gäller en 22 900 kvm stor logistikbyggnad, som beräknas stå klar våren 2023.

Platzer och Bockasjö har nu tecknat sitt första hyresavtal genom JV-bolaget Sörred Logistikpark, som de båda fastighetsbolagen bildade våren 2020. Det är Volvo Cars som tecknat hyresavtal om en 22 900 kvm stor, nyutvecklad logistikbyggnad, ett avtal på 10 år med grön bilaga. Logistikbyggnaden kommer miljöcertifieras enligt Breeam nivå Excellent och utrustas med bergvärme med värmeåtervinning samt solcellsanläggning med kapacitet på 500 kW.

Beräknat tillträde den 1 mars 2023 med förtida tillträde av vissa lagerytor den 15 december 2022.

– Nu har startskottet gått för Sörred Logistikpark. Vi ser fram emot att bygga en av branschens mest hållbara logistikbyggnader för Volvo Cars räkning. Detta är den första affären som vi gör inom vårt gemensamma JV-bolag. Med cirka 105 000 kvm kvar att utveckla i Sörred Logistikpark står vi redo att möta marknadens efterfrågan på moderna logistikytor nära såväl fordonsindustrin som Göteborgs hamn, kommenterar Bockasjös vd Joakim Hedin.

För Platzer innebär detta att bolaget gemensamt med Volvo Cars har beslutat att Volvo Cars etablerar sig på i Sörred Logistikpark i stället för på fastigheten Syrhåla 3:1, något man avtalade om i somras.

– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna vår första hyresgäst till Sörred Logistikpark. Genom detta upplägg har vi tillsammans med Bockasjö möjliggjort en långsiktig etablering för Volvo Cars i Sörred Logistikpark. Samtidigt tillgängliggör vi marken på Syrhåla 3:1 i direkt anslutning till Volvo Cars och Northvolts nya batterifabrik för kommande etableringar av Volvo Cars eller andra intressenter, kommenterar P-G Persson, vd på Platzer.

Sörred Logistikpark är ett Joint Venture-bolag (JV) mellan Bockasjö och Platzer där parterna äger 50 procent vardera. Tillsammans ska man utveckla totalt 130 000 kvm logistikyta på fastigheterna Sörred 8:12 och Sörred 7:21. Bockasjö agerar affärsutvecklare och Platzer blir därefter helägare till och förvaltare av de färdigutvecklade fastigheterna.

Översiktsbild över de två tomterna i Sörred Logistikpark som ingår i Platzers och Bockasjös JV-bolag. På fastigheten Sörred 7:21 (till vänster i bild) kommer Platzer och Bockasjö uppföra den nya logistikbyggnaden åt Volvo Cars. Bild Bockasjö