Platzer rekryterar inom logistik

Johan Franzén, närmast från Catena, rekryteras som ny affärsområdeschef industri/logistik till Platzer med start 1 april, och Henrik Axelsson, närmast från Castellum,  rekryteras som ny affärsutvecklingschef.

Platzer blev på ett bräde en av Sveriges största ägare av logistikfastigheter i slutet av 2016 när bolaget köpte AB Volvos fastighetsbestånd i Arendal. Förutom närmare 300 000 kvm uthyrningsbar logistikyta ingick närmare 800 000 kvm utvecklingsbar logistikmark i köpet, varav en fjärdedel är detaljplanerad.

I oktober 2019 presenterade Platzer en ny organisationsstruktur och en ny koncernledning. Den operativa organisationen organiseras i två affärsområden: kontor och industri/logistik.

Rekrytering till de vakanta rollerna affärsområdeschef logistik/industri, affärsutvecklingschef samt verksamhetsutvecklingschef startades omgående och idag presenteras resultatet:

Ny affärsutvecklingschef: Henrik Axelsson

Henrik har en gedigen erfarenhet från både entreprenörs- och fastighetsägarsidan. Han har senast jobbat med projekt- och affärsutveckling inom Castellum.

– Platzer har visat upp en imponerade utveckling de senaste åren. Jag är glad att jag får möjligheten och förtroendet att vara en del av den framtida tillväxtresan, kommenterar Henrik Axelsson.

Ny affärsområdeschef industri/logistik: Johan Franzén

Johan Franzén. Foto Platzer.

Johan kommer senast från en roll som regionchef inom Catena. Johan kommer tillföra kompetens inom såväl sälj/marknad som logistikmarknaden, vilket kompletterar Platzers organisation i en tillväxtfas inom segmentet.

– Det finns en enorm potential inom affärsområdet industri/logistik. Jag ser fram emot att, tillsammans med mina nya kollegor, utveckla nya och befintliga fastigheter i Sveriges logistikhuvudstad Göteborg. Jag hoppas kunna bidra med engagemang, glädje och kunskap för att Platzer ska kunna göra samma tillväxtresa inom logistikfastigheter som de gjort i kontorssegmentet, kommenterar Johan Franzén.

Platzer Fastigheter:

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 830 000 kvm till ett värde om 20 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.