Platzer bygger för NTEX i Torslanda

Platzer ska uppföra en 14 000 kvm stor terminal- och lagerbyggnad på sin mark i Torslanda åt logistikleverantören NTEX​. Ett 10-årigt hyresavtal har tecknats. Byggstart planeras till tredje kvartalet 2021​ med inflyttning 1 april 2023. Platzer har totalt cirka 190 000 kvm BTA byggrätt i området.

Platzer blev på ett bräde en av Sveriges största logistikfastighetsägare när man 2016 köpte Volvos fastighetsbestånd i Arendal, Hisingen, bestående av drygt 300 000 kvm befintlig logistikfastighetsyta, och 600 000 kvm logistik- och industrimark varav en del redan är detaljplanerad för logistik- och industriändamål. En stor del av den redan detaljplanerade marken har Platzer lagt in i ett “joint venture” med Bockasjö. 

Det är på en av de resterande tomterna som man nu startar utvecklingen av en en terminal- och lagerbyggnad på totalt 13 950 kvm åt transport- och speditionsföretaget NTEX. Fastigheten: Syrhåla 3:1 ligger i Torslanda och är drygt 45 000 kvm stor​. Platzer och NTEX har tecknat ett 10-årigt hyresavtal. Hyresavtalet tecknas med “grön bilaga”, där man tillsammans kommer arbeta för att minska fastighetens miljöpåverkan, och byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad silver. Byggstart planeras till tredje kvartalet 2021​ och inflyttning 1 april 2023.

Johan Franzén. Foto Platzer.

– Vi är otroligt glada att tillsammans med NTEX få utveckla en modern logistikfastighet med fokus på såväl lagring som terminalverksamhet i Sveriges bästa logistikläge. Läget på Hisingen, i nära anslutning till Göteborgs hamn, var utslagsgivande och visar att vi är rätt positionerade med våra markområden för detta och framtida projekt, säger Johan Franzén, affärsområdeschef för industri och logistik på Platzer.

NTEX är en privatägd logistikleverantör som erbjuder konkurrenskraftiga, transport- och logistiklösningar för väg, sjö, flyg samt tredjepartslogistik. Bolaget startades 2003 i Göteborg och har sedan växt organiskt och genom många företagsförvärv. Idag har bolaget 600 medarbetare i nio länder och omsätter på 2,7 miljarder SEK. 

– Vi har länge letat efter möjligheten att flytta både inrikes- och utrikes godsflöden till en gemensam terminal. Nu får vi den möjligheten tillsammans med Platzer, vilket vi är mycket glada för, kommenterar NTEX vd Thomas Ström.

Torslanda ligger på Hisingen i Göteborg med närhet till Skandinaviens största hamn, järnvägsspår och stora motorleder. Här har Platzer totalt 190 000 kvm BTA byggrätt på fastigheterna Syrhåla 2:3, Syrhåla 3:1, Sörred 7:21 och Sörred 8:12. De två senare utvecklas i ett JV tillsammans med Bockasjö, där byggstart väntas ske inom kort.