Platzers försäljning till Göteborgs Hamn klar

På torsdagen slutfördes Platzers försäljning av Arendalsfastigheten om 108 000 kvm till Göteborgs Hamn. Fastigheten säljs till ett överenskommet fastighetsvärde om 475 miljoner kronor. Planen är att flytta Stena Lines verksamhet från centrala Göteborg till Arendal.

Förvärvet genomfördes redan i höstas, men har inväntat godkännande från kommunstyrelsen i Göteborg. Nu har kommunstyrelsen fattat sitt beslut och lantmäteriförrättningen har vunnit laga kraft. Den nybildade fastigheten Arendal 764:728 omfattar totalt 108 000 kvm mark, varav kontor- och industribyggnader om 49 000 kvm, en vattenareal om 69 000 kvm samt en kaj.

– Vi är väldigt glada över att nu kunna genomföra denna affär som både stärker Arendals koppling till Nordens största hamn och tillgängliggör vattnet i centrala staden för göteborgarna. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med hamnen och dess aktörer för att Göteborg fortsatt ska vara Nordens ledande logistiknav med fokus på hållbara mobilitetslösningar på såväl väg som vatten, kommenterar P-G Persson, vd för Platzer.

Med förvärvet läggs ytterligare en pusselbit på plats för en kommande omlokalisering av Stena Lines Danmarks- och Tysklandsterminaler från centrala Göteborg. Tanken är att Stena Line, som tecknat ett inriktningsavtal med Göteborgs Hamn, ska tillträda ett 25-årigt arrendeavtal i Arendal senast den 1 januari 2027.