PMI föll till 43,2 i mars – rekordsnabb inbromsning av industrin

PMI-total föll i mars med 9,5 indexenheter till 43,2 från nedreviderade 52,7 i februari. – Detta är den största månatliga nedgången i inköpschefsindexets dryga 25-åriga historia och är ett tydligt tecken på att coronavirusets effekter på svensk tillverkningsindustri har slagit igenom på allvar, kommenterar Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Orderingång svarade för det största fallet i mars av PMI:s fem delindex följt av produktionen. Sammantaget drog dessa två delindex ned PMI-total med 9,3 indexenheter. Även indexet för sysselsättningen bidrog negativt till totalindexet. Leverantörernas leveranstider steg däremot till den högsta nivån sedan 2018 och bidrog positivt till PMI-total, vilket stärker bilden av att tillverkningsindustrin även brottas med utbudsproblem.

– Tillverkningsindustrins produktionsplaner har på kort tid rubbats i grunden av coronakrisen, säger Jörgen Kennemar.

Jörgen Kennemar. Foto Swedbank.

I mars föll indexet för produktionsplaner till 33,8 från 60,1 i februari, vilket är den lägsta indexnivån sedan årsskiftet 2008/2009.

– Pristrycket från producentledet är fortsatt dämpat och i mars sjönk index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser till 41,4 från 44,8 i februari. Det är sjunde månaden i rad som indexet är under 50-nivån och sedan mars förra året har indexet fallit med 9,9 indexenheter.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.