PMI för augusti: Svalnande industrikonjunktur

Inköpschefsindex: PMI-total noterades till 50,6 i augusti från nedreviderade 52,5 i juli. Det är tredje månaden i rad som indexet faller och det är nu under dess historiska genomsnitt (54,8) för femte månaden i rad.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.

PMI-total noterades i augusti till 50,6 från nedreviderade 52,5 i juli. Det är tredje månaden i rad som indexet faller och är nu under dess historiska genomsnitt (54,8) för femte månaden i rad.

– Det visar att svensk industri följer den europeiska konjunkturavmattningen, vilket också har lett till sjunkande leveranstider och ett dämpat pristryck från leverantörsledet, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Delindex för orderingång svarade för det största negativa bidraget till nedgången, följt av leveranstider, lager och produktion medan sysselsättning steg och bidrog positivt till totalindexet.

Pristrycket från leverantörsledet sjunker i snabb takt. Index för rå- och insatsvarupriser, som var oförändrat i augusti på 61,6, har fallit med närmare 20 indexenheter under de senaste tre månaderna och är nu på nivåer som inte uppmätts sedan 2020.

– Ett lägre pristryck från leverantörsledet sker samtidigt som leveranstiderna faller tillbaka, vilket antyder om att leveransstörningarna i industrin har minskat under hösten, kommenterar Jörgen Kennemar.