PMI: omvärldsläget hämmar industrin

Inköpspchefsindexet PMI-total sjönk med drygt 2 procentenheter i oktober månad, från 48,9 i september till 46,8. Det är tredje månaden i rad som indexet befinner sig utanför tillväxtzonen (50 eller mer). De största negativa bidragen kommer från delindexen produktion, sysselsättning och leveranstider.

– I oktober föll PMI-total till 46,8 från 48,9 i september. Det är tredje månaden i rad som indexet befinner sig utanför tillväxtzonen och det står alltmer klart att den svagare omvärldskonjunkturen sätter allt djupare avtryck i svensk industri vilket inte minst avspeglas i en minskad orderingång både från export- och hemmamarknaden, kommenterar Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Samtliga delindex föll i oktober jämfört med september, där tre av fem index befinner utanför tillväxtzonen (50-nivån) för första gången på två år. Produktion, sysselsättning och leveranstider svarade för de största negativa bidragen till nedgången i PMI-total.

Graf över PMI för oktober månad. Grafik från Silf.

Index för produktionsplanerna steg marginellt i oktober till 57,7 och är för femte månaden i rad under sitt historiska genomsnitt på 63,9. Det innebär att företagen blivit allt mindre optimistiska om att öka produktionen det närmaste halvåret.

– Kristrycket från leverantörsledet har dämpats under hösten men är fortfarande betydligt högre än normalt. I oktober noterades index för rå- och insatsvarupriser till 69 från 71,2, vilket är långt högre än indexets historiska genomsnitt (58,2). Det minskade efterfrågetrycket i industrin talar dock för ett lägre pristryck från leverantörsledet även om en svag krona och höga energipriser kan delvis motverka detta, kommenterar Jörgen Kennemar.

Läs hela rapporten för oktober månad här.