Stark svensk industri: PMI stabiliserat på hög nivå

PMI-total backade om än marginellt för tredje månaden i rad till 65,3 i juli från nedreviderade 65,4 i juni men är alltjämt fjärde högsta nivån i indexets historia.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.

– Industrin fortsätter att uppvisa en hög aktivitet men nedgången i PMI kan vara tecken på att tillväxttakten i industrin går in i ett lugnare skede framöver när fjolårets produktionstapp är återhämtat samtidigt som utbudsbrister och stigande leveranstider blivit en växande utmaning för industrin, kommenterar Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Delindex för lager av inköpt material drog ned PMI-total med 0,8 indexenheter medan övriga fyra delindex gav positiva bidrag med sammantaget 0,73 indexenheter.

– Det är ovanligt att lager ger så stora effekter och ska tolkas med försiktighet men i grunden är det ett starkt juliutfall när tre av fyra delindex stiger, säger Jörgen Kennemar.
Index för planerad produktion noterades till 74,9 i juli, den näst högsta nivån i år efter att ha sjunkit två månader i rad.
Leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till en ny rekordnivå i juli (92,4).

– Det tyder på att kostnadstrycket i industrin fortsätter att stiga och tenderar att leda till ytterligare producentprisökningar framöver, som enligt SCB nådde i juni den högsta årliga prisökningstakten sedan hösten 2018, påpekar Jörgen Kennemar.