Podd: Logistik Överallt möter Rikard Engström

I det fjortonde avsnittet av podcasten ”Logistik Överallt” gästas Tea Grbic och Åsa Leander av Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart. ”Det är inte hållbart att satsa på något som är fossilfritt om du inte kan tjäna pengar på det”, säger Engström i podden.

Sjöfarten är central för både global handel och svenskt näringsliv. men vilken roll har sjöfarten i logistikkedjan idag? Och hur ser framtiden ut?

– Vi står ju ien enormt spännande tid där vi håller på att utveckla det som kommer bli morgondagens än mer effektiva logistiklösningar, som dessutom ska kunna ha den berömda stämpeln hållbarhet på sig, och inte hållbarhet bara ur ett klimatperspektiv utan ur alla perspektiv, säger Rikard Engström i podden.

Han har en bakgrund som forskare och lektor inom logistik på Handelshögskolan i Göteborg, och har tidigare även jobbat som chefsstrateg på Trafikverket med ansvar för gods- och logistikfrågor, bland annat.

– Sjöfarten har en alldeles för liten roll i Sverige idag skulle jag vilja påstå! Sverige har EUs längsta kust och vi använder den otroligt lite för transporter, samtidigt som vi ser att det kör ihop sig allt mer på både väg- och järnvägssidan. Så det gäller att använda sjöfarten på bättre sätt.

Samtidigt har sjöfarten givetvis en enormt stor roll redan idag, då 90 procent av Sveriges import och exportflöden, har sjöfart som en del av sin leveranskedja.

Det är inte hållbart att satsa på något som är fossilfritt om du inte kan tjäna pengar på det

– Betydelsen för Sverige är enorm men nyttan kan bli än större än vad den är idag.

Det pratas mycket om överflyttning av gods från väg till just sjöfart, som en viktig nyckel för att skapa ett mer hållbart godsflöde. Men varför går inte överflyttningen snabbare?

– Väldigt mycket sitter i vanans makt. Man köper transporter utifrån hur man tidigare köpt transporter, och det är väl lite så vi fungerar. När jag åker till jobbet tenderar jag att göra det på samma sätt som jag gjorde dagen innan, eller när jag handlar varor på Ica tenderar jag handla det jag brukar handla. Vi är vanemänniskor och man behöver bryta det, och inom logistikområdet gör man det kanske enklast genom att tillsätta en ny logistikchef. Då kommer det in någon som snabbt vill göra ett nytt avtryck.

Hur tycker du att synen på hållbarhet ser ut i branschen?

– Jag tycker att det är lite för lätt när vi pratar hållbarhet generellt idag att vi ramlar in på klimatfrågan. Den är oerhört viktig och den måste vi lyfta, men vi måste också lyfta de sociala bitarna och de villkoren. 

– Men det sista och tredje benet handlar om ekonomi. Vi måste faktiskt se till att vi mentalt gifter ihop det här. Det är inte hållbart att satsa på något som är fossilfritt om du inte kan tjäna pengar på det. Vi måste adressera alla dimensioner, avslutar Rikard.

Du hittar Logistik Överallt på instagram @logistikoverallt och där poddar finns:

Acast: Logistik Överallt Itunes: Logistik Överallt Spotify: Logistik Överallt