Podd: ”Logistik, transporter och handel är absoluta förutsättningar för en global hållbar utveckling”

I senaste avsnittet av Logistik Överallt möter Åsa Leander och Tea Grbic klimatexperten Johan Kuylenstierna som pekar på de stora möjligheter som finns i klimatomställningen, inte minst för logistikbranschen.

I säsongens sjunde avsnitt av ”Logistik Överallt” gästas Tea Grbic och Åsa Leander av klimatexperten Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet och tidigare chef för Stockholm Environment Institute. Han har dessutom fått utmärkelsen Milljömäktigast i Sverige och figurerar ofta på TV4 där han regelbundet pratar om klimatfrågor. I avsnittet diskuteras klimatet och de globala hållbarhetsfrågorna, hur de påverkar logistikbranschen och vilket ansvar företag och privatpersoner har för omställningen till en mer hållbar värld.

– Personligen är jag en väldigt stark förespråkare av ett globalt samhälle, handel är för mig en förutsättning för hållbar utveckling. Vi måste ha en väl fungerande handel och väl fungerande flöde av varor och tjänster, säger Johan Kuylenstierna.

Logistikbranschen spelar en stor roll och har ett stort ansvar i omställningen mot en fossilfri framtid med netto noll-utsläpp. Men hur påverkas logistikbranschen av klimatförändringarna?

– Logistik, transporter, handel är absoluta förutsättningar för en global hållbar utveckling. Klimatfrågan kommer att påverka det här på olika sätt. Dels genom att för vissa länder ökar behovet av import av livsmedel, till exempel till följd av torka. Klimatförändringar driver ökat behov av handel, det är det ena delen. Det andra är att vi ser en ökad sårbarhet, får vi stora översvämningar eller omfattande torka i regioner som är väldigt viktiga för försörjningen, oavsett om vi pratar livsmedel eller komponenter till industri, så kan det slå ut värdekedjorna.

Johan Kuylenstierna är utbildad naturgeograf och har jobbat för tre olika FN-organ i New York, Geneve och Rom. Han har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med klimatfrågor och det som särskiljer hans röst från andra när det gäller klimatfrågan är att han är en optimist, han vet att vi kan rädda planeten och fokuserar på möjligheter där andra ser problem.

– Hela logistikbranschen är ju en spindel i nätet på olika sätt och kan därför också vara väldigt positiva för att driva på omställningen. Det som jag också tror är viktigt att man gör som bransch är att man ökar kunskapen i samhället generellt om vad logistik idag egentligen innebär, avslutar Johan.


Logistik Överallt finns på instagram @logistikoverallt och där poddar finns:

Acast: Logistik Överallt Itunes: Logistik Överallt Spotify: Logistik Överallt