Pokayoke köper Envirozone i Norrköping

Pokayoke expanderar till Östergötland genom att förvärva bemanningsaktören Envirozone. “Vi har följt Envirozone en tid och det är ett välskött bolag, en omtyckt arbetsgivare och uppskattad samarbetspartner och som under en relativt kort tid fått förtroende hos många spännande och intressanta bolag. Det ser vi fram emot att fortsätta utveckla”, säger Johannes Gussander, vd Pokayoke.

Konsolideringstrenden inom tredjepartslogistik är stark, och nu är det Envirozone som som förvärvas av Pokayoke – två ganska unga bolag. Pokayoke grundades så sent som 2022 och har de senaste åren lockat en rad medarbetare från bland annat Aditro Logistics, däribland nuvarande vdn Johannes Gussander.

– Vi har följt Envirozone en tid och det är ett välskött bolag, en omtyckt arbetsgivare och uppskattad samarbetspartner och som under en relativt kort tid fått förtroende hos många spännande och intressanta bolag. Det ser vi fram emot att fortsätta utveckla, kommenterar Johannes Gussander, vd Pokayoke.

– Ju mer vi arbetat med processen desto tydligare har det blivit att det är en fin matchning mellan våra bolag. Det grundläggande, så som kultur, grundtanke och styrkor, är väldigt lika och det finns dessutom många styrkor från båda sidor vi kommer kunna använda oss av för att utveckla varandra i den nya kostymen.

1000 anställda tillsammans

Envirozone startades redan 2019, av Roger Särevall och Fredrik Andersson, med fokus på bemanning och mervärdestjänster inom TPL. De senaste åren har fokus skiftat mot framförallt bemanning.

– Det har varit ett stort steg för oss att sälja vårt bolag och det har känts viktigt att hitta rätt köpare. Pokayoke har alltid känts som en bra matchning och ju mer vi pratade om detta, desto mer rätt kändes det. Teamet har samma bakgrund som oss, rätt värderingar och ser på verksamheten på samma sätt. Jag är helt säker och trygg i att våra kunder och anställda tas väl om hand och får utvecklas väl, kommenterar Fredrik Andersson, vd Envirozone.

– Jag och Roger Särevall kommer kvarstå som stöd under en längre tid, då vi är väldigt måna om att detta ska bli bra. Vi ser fram emot att samarbeta med våra nya kollegor, fortsätter Fredrik.

Pokayoke har haft en stark start på 2024 med utrullning av flera nya kundsamarbeten, däribland apoteket Kronans e-handelslager. I och med förvärvet kommer Pokayoke ha 80 kunder, nära 1000 anställda och väntas under 2024 omsätta 350 miljoner kronor.

Av Klara Eriksson