Polar Structure till Trelleborgs nya företagspark

Det planerade Business Center Trelleborg tar nu ett stort steg närmare förverkligande. Ett markanvisningsavtal har slutits med företaget Polar Structure om utveckling av bland annat logistik och infrastrukturlösningar inom området.”Vi planerar en nyttjandegrad på drygt 120 000 av de 180 000 kvm, solcellspark, laddinfrastruktur och fastigheter inräknat, säger Tobias Emanuelsson, vd och grundare av Polar Structure.

Inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025, arbetar Trelleborgs kommun med att utveckla verksamhetsområdet Business Center Trelleborg (BCT) i östra delen av Trelleborg. Det nya markanvisningsavtalet mellan kommunen och Polar Structure omfattar ett område om 18 hektar av BCT’s totala areal på 200 hektar. Här tänker Polar Structure etablera en grön logistiknod, med solcellspark, energilager, laddinfrastuktur och möjligheter att förflytta gods mellan tåg och sjöfart.

– I och med Eus initiativ Shift to Rail kommer mer transporter gå över järnväg, och för det krävs supporterande infrastruktur. Trelleborg är en del av TENT-nätverket och kommer att vara en viktig nod när transportflödena ritas om, och vi vill ta del av den utvecklingen genom att etablera en grön logistikhubb här, säger Tobias Emanuelsson, vd och grundare av Polar Structure.

Bygger grönt transportnätverk

Tobias Emanuelsson. Foto Polar Structure.

Polar Structure affärsidé är att hjälpa kommuner, städer och industrier att ställa om inom transport, logistik, grön energi och digitalisering, där Polar Structure bidrar med kompetens, teknik och kapital.  Man jobbar i partnerskap med andra aktörer, bland annat ska man rulla ut 15 laddstationer tillsammans med Einride, där man även är delägare.

Sedan tidigare äger Polar Structure Rosersbergs Kombiterminal och 600 000 kvm mark i anslutning, där man planerar en framtida torrhamn, som en del av ett nytt, grönt transportnätverk, där järnväg kombineras med ellastbilar. Etableringen i Trelleborg ska bli en del av nätverket.

– I och med att framtidens godståg kommer vara 750 meter eller längre mot dagens 300–350 blir det inte bara miljömässigt fördelaktigt med tågtransport utan även ekonomiskt, säger Tobias Emanuelsson.

Framåt för Trelleborgs nya företagspark

I september 2020 beslutade kommunstyrelsen att godkänna en strukturplan för Business Center Trelleborg. Nu följer en detaljplaneprocess men Polar Structures planer är långt gångna.

– Trelleborg behöver etableringar som denna, det utvecklar staden och leder till många nya arbetstillfällen, kommenterar Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun, när markansvisningsavtalet presenterades.

– Vi planerar en nyttjandegrad på drygt 120 000 av de 180 000 kvm, solcellspark, laddinfrastruktur och fastigheter inräknat.

Av Klara Eriksson