Polarbröd satsar cirkulärt – tar tillvara på degspill

I satsningen på cirkulär produktion inleder företaget ett samarbete med foodtech-bolaget Mycorena. De ska testa att framställa ett växtbaserat protein av deg- och brödspill. Visionen är att spill från bagerierna på sikt ska vara del i ett cirkulärt system.

Bröd- och degspill är en av företagets betydande miljöaspekter. För att bättre ta tillvara på det svinn som uppstår i produktionen har företaget gått in i ett samarbete med företaget Mycorena. Tillsammans ska de testa ett cirkulärt system för hantering av spill.

– Vi vill testa sidoströmmar som uppstår i produktion i våra egna bagerier. Vi har brödspill och degspill och vill undersöka hur väl dessa fungerar i ett cirkulärt system i framtidens bageri. När Mycorena förra året tilldelades Polarbröds utmärkelse Utstickarpriset inledde vi en dialog som nu har resulterat i ett första testprojekt, kommenterar innovationssamordnare och hållbarhetschef Cindy Kite som leder projektet.

Ebba Fröling håller upp ett prov av bolagets veganska protein Promyc tillverkat av restprodukter från livsmedelsindustrin. Foto: Mycorena

Det Göteborgsbaserade företaget Mycorena utvecklar svampproteinet Promyc genom en fermenteringsprocess som kan omvandla restprodukter från livsmedelsproduktion till näringsrikt protein. Restprodukterna används som näringsämne till svampen, vilket ska göra processen helt cirkulär. I det här fallet används deg- och brödspill.

Resultatet blir en biomassa som är rik på protein och kostfibrer. Testerna görs nu i liten skala i företagets anläggning i Göteborg. Om projektet faller väl ut kan det skalas upp och bli en del av ett cirkulärt system i Polarbröds kommande bageri i Älvsbyn.

– Vi är otroligt glada att samarbeta med Polarbröd och se hur vi kan hjälpa dem att ta fram nya produkter gjorda av sidoströmmar från bageriet, kommenterar Ebba Fröling, operativ chef på Mycorena.