Polarrenen blir finansieringspartner till Einride

Genom att finansiera lastbilar som drivs enbart av el skapar Polarrenen – en del av Polarbrödskoncernen – möjlighet för fler att övergå till fossilfria transporter.

– Vi får den framtid vi investerar i och därför väljer vi att stödja de satsningar som görs inom kritiska och viktiga områden, i det här fallet smart och hållbar mobilitet, kommenterar Polarrenens vd Lars Wikman.

Polarrenen strävar efter att förädla samhället i samverkan för en hållbar framtid och verkar inom fastigheter, förnybar energi och leasing. I strävan mot att ställa om har företaget bland annat byggt ekologiska flerfamiljshus, klimatsmart billackering och egna vindkraftverk. Nu har Polarrenen dessutom finansierat ellastbilar för teknologi- och transportföretaget Einride.

– Omställningen är bara möjlig om vi alla är beredda att utmana hur det fungerar idag. Polarrenen är en pionjär för omställningen som inte är rädd för att visa vägen. Vi på Einride är glada att kalla dem partners och imponeras av deras mod och vilja, kommenterar Robert Falck, grundare och vd på Einride.

För Einride är samarbetet en viktig pusselbit i den elbaserade transportlösning företaget förser sina kunder med. Einrides kundstudier har visat att företag kan sänka sina utsläpp med 87 procent genom att byta till transportlösningen från Einride.