Positivt 2019 för Hallandshamnar

Hallandshamnars resultat för 2019 visar goda siffror såväl för verksamheten i Halmstad som i Varberg.

Hallandshamnar i Varberg redovisar en vinst på 12,6 miljoner kronor efter finansiella poster vilket är det näst bästa resultatet i företagets historia.
Verksamheten i Varberg gällande sågade trävaror ökar under 2019 med två procent och sedan 2012 har denna verksamhet fördubblats. Hanteringen av pappersmassa ligger kvar på samma nivå som 2018 medan containertrafiken från Varberg under 2019 ökade med tio procent.

Hallandshamnar i Halmstad redovisar en vinst på tio miljoner kronor efter finansiella poster.
Containerverksamheten i Halmstad ökade under 2019 med 24 procent, gods på järnväg ökade med 39 procent, bulkvaror ökade med tio procent, import av nya bilar med en procent. Hanteringen av stålvaror minskade med cirka fem procent.

– Jag är nöjd med Hallandshamnars resultat för 2019. Det goda resultatet visar att vårt långsiktiga och strategiska arbete med att utveckla våra hamnanläggningar ger resultat. Signaler från våra kunder visar att de också ser på positivt på 2020, kommenterar Hallandshamnars vd Björn Alvengrip.

När det gäller starten på 2020 har redan mycket positivt skett, bland annat öppnande av Stena Lines nya färjelinje mellan Halmstad och Grenå och i Varberg är planerna inför hamnflytten i samband stadutvecklingsprojektet alltmer konkreta. Nyanställningar har genomförts med totalt ca. 10 nya medarbetare och kommer vara genomförda under våren.

– I prognosen för 2020 så räknar vi i dagsläget med en vinst på drygt elva miljoner i Varberg och drygt 15 miljoner i Halmstad. Dock finns det en viss osäkerhet kring detta med tanke på osäkerheten då det gäller konjunkturläget samt den pågående Brexitprocessen, kommenterar Björn Alvengrip.