Post-strul ger föreläggande från PTS

Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat Postnords utdelning under sommaren och hösten 2022, och konstaterar att den inte lever upp till kraven i Postförordningen. PTS bedömer att Postnord behöver vidta ett antal åtgärder för att verksamheten ska leva upp till kraven.

PTS har under hösten genomfört en granskning av hur Postnord skött postutdelningen under sommaren och hösten 2022, med bakgrunden av att det under sommaren inkom ett antal klagomål till PTS angående att postmottagare inte fått någon post eller den dröjt med flera veckor att delas ut.

Under augusti 2022 kom det in 181 klagomål på Postnord från olika postmottagare till PTS. Jämförelsevis kom det in 54 klagomål under samma period 2021. Klagomålen kom från hela landet.

Underbemannat

I sitt svar förklarar Postnord att organisationen haft svårt att bemanna upp sin organisation inom terminal, distribution och transporter, vilket man bedömer är en konsekvens av covid-19, kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget. Postnords personal har haft en högre sjukfrånvaro i covid-19 än vad operatören har planerat inför och man har även haft svårigheter med att rekrytera och behålla sommarvikarier samt att rekrytera förare med C och CE-behörigheter.

Inte uppfyllt lagkraven

PTS konstaterar att det i postförordningen finns ett krav om att 95 procent av de brev som
lämnats in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, något som
Postnord, enligt egna uppgifter, inte lyckats med att uppfylla (något färre än 94 procent har delats ut i tid under sommaren). Problemen har kvarstått in under oktober månad.

Föreläggande från PTS

Postnord har idag ett samhällsuppdrag – man ska tillhandahålla den “samhällsomfattande posttjänsten” med en viss leveranskvalitet, men har inte lyckats i detta fall. Post- och Telestyrelsen kräver därför i ett föreläggande att företaget behöver göra en riskanalys och ta fram en handlingsplan för att komma till rätta med problemen. Dessa ska ha inkommit till myndigheten 20 januari 2023.